Detail projektu

Vývoj univerzálního programového rozhraní pro řešení úloh spolehlivostní optimalizace

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Cílem předkládaného projektu je zpracování programu umožňujícího multikriteriální spolehlivostní optimalizaci obecného modelu. Programové prostředí by mělo být založeno na bázi uzlového editoru a mělo by umožnit řešení libovolné úlohy spolehlivostní optimalizace a jednoduché další rozšiřivání funkčnosti programu stejně jako snadnou implemntaci řešičů 3. stran. Projekt by měl přímo navázat na výsledky projektu FAST-J-14-2425.

Označení

FAST-J-15-2867

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Slowik Ondřej, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Double-Loop Optimization and Soft Computing Based Inverse Analysis Approaches for Performing Reliability-based Design. In Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Civil-Comp Proceedings. Praha, Česká republika: Y. Tsompanakis, J. Kruis, B.H.V. Topping, 2015. p. 1-15. ISBN: 978-1-905088-64-5. ISSN: 1759-3433.
Detail

SLOWIK, O.: ATENA – FReET interface 1.0; ATENA reliability interface for FReET. Ústav stavební mechaniky na Fakultě stavební. URL: http://atenafreetinterface.weebly.com/. (software)
Detail