Detail projektu

Zobecnění iso-pravděpodobnostní transformace náhodného vektoru

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Transformace náhodného vektoru je kritickým krokem mnoha metod pro analýzu nejistot a spolehlivosti konstrukcí jako např. First Order Reliability Method nebo metod náhradní plochy odezvy. Aktuální stav poznání však uvažuje několik zjednodušení při transformaci náhodného vektoru, které nemusí odpovídat reálnému problému, díky čemuž často nelze existující metody využít. Cílem navrhovaného projektu je tedy odvození teoretického základu pro obecnou iso-pravděpodobnostní transformaci náhodného vektoru s využitím teorie kopulí.

Označení

FAST-J-20-6417

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Lukáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)