Detail projektu

Rozvoj pokročilých metod pro stochastickou analýzu zatížitelnosti mostů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2013

O projektu

V rámci projektu bude rozvíjena metodika plně pravděpodobnostní analýzy spolehlivosti a zatížitelnosti stávajících mostů s ohledem na problémy souvisejících s podrobnou nelineární analýzou konstrukce v čase. Důraz bude kladen na rozvoj a implementaci pokročilých metod pro výpočet úrovně spolehlivosti u časově náročných analýz jako např. metoda response surface v kombinaci s umělými neuronovými sítěmi. Pozornost bude zaměřena i na pokročilé modely karbonatace betonu, působení chloridů a koroze výztuže s uvažováním náhodnosti těchto jevů.

Označení

FAST-S-12-6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lehký David, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Doležel Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Šomodíková Martina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Spolehlivostní analýza železobetonového mostu v závislosti na stupni jeho degradace. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildongs. Bratislava, Slovenská republika: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-3786-9.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza betonových dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4: stanovení zatížitelnosti mostu. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 408-413. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Stanovení zatížitelnosti mostu z dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4 s využitím pravděpodobnostních metod. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. FraMePID-3PB software for material parameter identification using fracture tests and inverse analysis. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, vol. 63, no. 0, p. 1-8. ISSN: 0965-9978.
Detail

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 4, s. 108-113. ISSN: 1213-3116.
Detail

DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu. In Mosty 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 194-200. ISBN: 978-80-86604-60-2.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. p. 399-402. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail