Detail projektu

Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Předkládaný projekt cílí na realizaci nízkovýkonového zařízení, sloužícího k příjmu a odesílání dat z měření fyzikálních veličin z koncových zařízení s využitím komunikační technologie Narrowband IoT. Základem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblasti inteligentních sítí (SmartGrid). Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončené, juniorské mezifakultní projekty FAST/FEKT-J-16-3344 a FAST/FEKT-J-18-5365.

Označení

FAST/FEKT-J-19-5801

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štůsek Martin, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Novák Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zeman Kryštof, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)