Detail projektu

Pravděpodobnostní modelování a optimalizace smykové únosnosti betonových nosníků (PROMOSS)

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

Označení

17-02862S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (29.03.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D. Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. p. 1793-1802. ISBN: 978-3-903024-28-1.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Od lomových experimentů ke stochastickému modelování smykem porušovaných předpjatých střešních nosníků. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; CAO, M.; PAN, L. Methods of Sensitivity Analyses and theirs Role in Engineering. In 2nd International Symposium on Mechanical Engineering and Material Science. Advances in Engineering Research. Hanghzou, China: 2018. p. 107-103. ISSN: 2352-5401.
Detail

STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Combined shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams: Experiment and deterministic modeling. Structural Concrete, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1751-7648.
Detail

STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Nonlinear finite element analysis of continuous welded rail–bridge interaction: monitoring-based calibration. Journal of civil engineering and management, 2018, vol. 24, no. 4, p. 344-354. ISSN: 1392-3730.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Application of polynomial chaos expansion to reliability analysis of prestressed concrete roof girders. In ENGINEERING MECHANICS 2018 PROCEEDINGS, VOL 24. First. Praha: Institute of Theretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 609-612. ISBN: 978-80-86246-91-8.
Detail

NOVÁK, L.; PAN, L.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Advanced reliability and sensitivity analysis of prestressed concrete girders failing in shear. In Proc. of 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 617-624. ISBN: 978-80-01-06401-6.
Detail

KALA, Z.; VALEŠ, J. Imperfection sensitivity analysis of steel columns at ultimate limit state. ARCH CIV MECH ENG, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1207-1218. ISSN: 1644-9665.
Detail

STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Computational modeling and experimental testing of shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams-safety formats. In Proceedings of Computational modelling of concrete and concrete structures. London: CRC press, Taylor and Francis, 2018. p. 595-603. ISBN: 978-1-138-74117-1.
Detail

NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A. Prestressed concrete roof girders: Part III – Semi-probabilistic design. In Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. p. 510-517. ISBN: 9781138626331.
Detail

LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Study on reliability of prestressed concrete bridge using ANN-based inverse method. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, 2018. p. 1-6. ISSN: 1437-1006.
Detail

KALA, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Utilization of artificial neural networks for global sensitivity analysis of model output. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. MELVILLE, USA: American Institute of Physics Inc., 2019. p. 120005-1 (120005-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

PAN, L.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Sensitivity analysis of prestressed concrete girders based on artificial neural network surrogate model. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. 2018. p. 1-5. ISSN: 1437-1006.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Surrogate modelling in the stochastic analysis of concrete girders failing in shear. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 1741-1747. ISBN: 9782940643004.
Detail

SÝKORA, M.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; MLČOCH, J.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Pilot comparison of safety formats for reliability assessment of RC structures. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 2076-2083. ISBN: 9782940643004.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Safety format for non-linear analysis with correlated material characteristics. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. New York, USA: American Institute of Physics, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Shear failure of very large concrete beam: Nonlinear, probabilistic and semi-probabilistic modelling. In Proceedings of the 8th International Conference on COMPUTATIONAL STOCHASTIC MECHANICS (CSM8). 2019. p. 1-12. ISBN: 978-981-11-2723-6.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Probabilistic and semi-probabilistic design of large concrete beams failing in shear. In Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications. 1st Edition. London: Taylor and Francis Group CRC Press, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781138386969.
Detail

STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Prestressed concrete roof girders: Part I – deterministic and stochastic model. In 6th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE). Ghent, Belgie: 2018. p. 1-8. ISBN: 978-1-138-62633-1.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KUCEK, M.; NEZVAL, M. Comparison of methods for determination of load-bearing capacity of I-73 and KA-73 precast concrete bridge beams. In 39th IABSE Symposium – Engineering the Future. Vancouver, Canada: 2017. p. 556-561. ISBN: 978-3-85748-153-6.
Detail