Detail projektu

Polynomiální chaos pro citlivostní analýzu nezávislou na statistických momentech

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je vytvořit a otestovat nový typ citlivostní analýzy (CA), založené na teorii polynomálního chaosu. Citlivostní analýza je důležitou částí analýzy stochastické funkce, jejímž cílem je vyjádřit vliv jednotlivých vstupních náhodných veličin. Během projektu bude představen a otestován nový typ CA, který je nezávislý na statistických momentech vstupních veličin a je založen na analýze podmíněných distribučních funkcích originálního matrematického modelu.

Označení

FAST-J-19-5780

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Lukáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance. In Proceedings of 2019 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, QR2MSE 2019. 2019. p. 1-9. ISBN: 978-172-811-427-9.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Stochastic Spectral Methods in Uncertainty Quantification. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2019, vol. 19, no. 2, p. 48-53. ISSN: 1804-4824.
Detail

NOVÁK, L. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA NEZÁVISLÁ NA STATISTICKÝCH MOMENTECH S VYUŽITÍM ROZVOJE POLYNOMIÁLNÍHO CHAOSU. In Proceedings of Juniorstav 2020. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 427-433. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Moment independent sensitivity analysis utilizing polynomial chaos expansion. 2019. p. 1-6.
Detail