Detail projektu

Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

O projektu

Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů

Popis anglicky
Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů

Klíčová slova
Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů

Klíčová slova anglicky
Modelování degradace a zajištění životnosti betonových mostů

Označení

TA04030713

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.07.2014 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (31.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- částečně financující (2014-07-01 - 2017-12-31)

Výsledky

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí. In Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PAN, L.; CAO, M. Sensitivity analysis strategies for artificial neural networks modelling of engineering problems. In Proceedings of the International Conference on Civil, Urban and Environmental Engineering (CUEE2014). Beijing: 2014. p. 161-169. ISBN: 978-1-78466-044-4.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti. In Betonářské dny 2015. Litomyšl: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. In 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Sekurkon, 2015. s. 275-279. ISBN: 978-80-86604-65-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; PETRŮ, J. Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges. In BESTInfra2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha, Česká republika: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition. Kodaň, Dánsko: Stang, H. & Braestrup, M., 2015. p. 1-7.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. p. 90-93. ISBN: 978-3-03835-474-1.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: 2016. p. 173-178. ISSN: 1662-9779.
Detail

PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.: MoKa 1.0; MoKa - Modelování Karbonatace. STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/podrouzek.j/MoKa/MoKa_popis.htm. (software)
Detail

DOLEŽEL, J.; NOVÁK, L.; NOVÁK, D.: IO-SUPPORT; IO-SUPPORT. Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm/lehky.d/io-support/io-support.html. (software)
Detail