Detail projektu

Pokročilá analýza existujících železobetonových a předpjatých mostů: Aspecty nelinearity, spolehlivosti, formátů bezpečnosti a životnosti

Období řešení: 01.09.2018 — 31.08.2021

O projektu

Pokročilé modelování stavebních konstrukcí pomocí nelineární analýzy založené na metodě konečných prvků (NLMKP) v kombinaci s analýzou spolehlivosti je velmi silným nástrojem pro jejich realistické posouzení. Protože odezvu konstrukce lze virtuálně simulovat vcelku realisticky, stalo se NLMKP modelování osvědčeným způsobem pro analýzu betonových konstrukcí. NLMKP analýza s využitím pokročilých materiálových modelů betonu a ocelové výztuže umožňuje využít rezervy, které jsou v normativních předpisech a při lineární analýze obvykle zanedbávány nebo redukovány. V kombinaci s plně pravděpodobnostním přístupem může být poskytnuto realističtější uvážení náhodnosti vstupních parametrů, jako jsou materiálové, technologické a environmentální charakteristiky, s přímým dopadem na značné úspory peněz po dobu životnosti konstrukce. Na druhou stranu, simulace odezvy konstrukce je obecně náhodným numerickým experimentem vyžadujícím úplnou analýzu systému pro všechny sady parametrů konstrukce a zatížení, což je stále velmi časově náročným problémem. Z tohoto důvodu se designéři a inženýři zajímají o polopravděpodobnostní metody stanovení hodnoty odezvy konstrukce. Dosud ovšem nejsou k dispozici návody/pokyny, které by popsaly postup NLMKP modelování konstrukcí a možnosti stanovení bezpečnosti. Dotčené programové území má stejné problémy z hlediska požadované úrovně spolehlivosti konstrukcí, zejména mostů. V obou zemích jsou používány stejné materiály a podobné konstrukční techniky. Avšak existující nástroje pro polo/plněpravděpodobnostního NLMKP modelování konstrukcí často nejsou používány korektně, a to většinou z důvodu nedostatečného vzdělání v této oblasti.

Klíčová slova
mosty; beton; spolehlivost; životnost

Označení

ATCZ190

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.09.2018 - 31.08.2021)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (27.12.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další
- plně financující (2018-08-31 - 2021-10-31)

Výsledky

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. Žďár nad Sázavou: 2019. s. 129-132.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. Žďár nad Sázavou, Česká republika: 2018. s. 122-124.
Detail

Odkaz