Detail projektu

Využití polynomiálního chaosu pro tvorbu plochy odezvy

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Vývoj a aplikace metod pro tvorbu plochy odezvy ve formě polynomiálního chaosu. Zvláštní pozornost bude věnována adaptivním algoritmům pro tvorbu metamodelu, transformaci náhodných veličin a možnostem ověření kvality aproximační funkce. Cílem je vytvořit algoritmus pro automatickou tvorbu metamodelu využitelný pro reálné konstrukce. Vytvořená metodika bude aplikována na konstrukce modelované metodou konečných prvků v nelineární formě.

Označení

FAST-J-18-5309

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Lukáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Polynomial chaos expansion for surrogate modelling: Theory and software. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 2, no. 113, p. 27-32. ISSN: 0005-9900.
Detail

NOVÁK, L. STATISTICAL AND SENSITIVITY ANALYSIS USING POLYNOMIAL CHAOS EXPANSION. In Proceedings of Juniorstav 2018. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 234-239. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

NOVÁK, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Generalization of coloring linear transformation. In Sborník příspěvků vědecké konference Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. Ostrava: 2018. p. 1-9. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail