Detail projektu

Automatizace procesu spolehlivostní optimalizace s využitím programu FReET.

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem předkládaného projektu je zpracování programu umožňujícího multikriteriální spolehlivostní optimalizaci obecného modelu s využitím stávajícího programu FReET. Pro účely optimalizace bude v rámci zpracovávaného programu aplikován algoritmus Aimed Multilevel Sampling.

Označení

FAST-J-14-2425

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Slowik Ondřej, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŘOUTIL, L.; SLOWIK, O.; ZIMMERMANN, T.; KRUG, B.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. Application of reliability assesment and reliability-based optimization to concrete structures. Proceedings of the XIVth Bilateral Czech/German Symposium: "Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science". Wuppertal: Institute for Statics and Dynamics of Structures, University of Wuppertal, 2014. p. 84-87.
Detail

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches. In Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014). Řecko: 2014. p. 344-353. ISBN: 978-3-662-44653-9.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Reliability-based Optimization: Optimizatio Strategy for Small-Sample Analysis. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algorithmization of Reliability-Based Optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, vol. 14, no. 1, p. 149-158. ISSN: 1213-1962.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M. Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy. Journal of Computer and Communications, 2014, vol. 2, no. 11, p. 31-37. ISSN: 2327-5219.
Detail

SLOWIK, O. Nelineární modelování lomové zkoušky předpjatých betonových nosníků. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SLOWIK, O.: ATENA – FReET interface 1.0; ATENA reliability interface for FReET. Ústav stavební mechaniky na Fakultě stavební. URL: http://atenafreetinterface.weebly.com/. (software)
Detail