Detail projektu

Rozvoj univerzálního rozhraní pro řešení problémů spolehlivostní optimalizace

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2017

O projektu

Cílem předkládaného projektu je rozvoj, testování a lazení programu umožňujícího multikriteriální spolehlivostní optimalizaci obecného modelu. Programové prostředí založené na bázi uzlového editoru a mělo by umožnit řešení libovolné úlohy spolehlivostní optimalizace a jednoduché další rozšiřivání funkcionalit programu stejně jako snadnou implemntaci řešičů 3. stran. Projekt by měl přímo navázat na výsledky projektů FAST-J-14-2425 a FAST-J-15-2867.

Označení

FAST-J-17-4786

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Slowik Ondřej, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2017)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2017)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O. Inverse Reliability-based Optimization. In ICNAAM 2017. 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Computational modeling and experimental testing of shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams-safety formats. In Proceedings of Computational modelling of concrete and concrete structures. London: CRC press, Taylor and Francis, 2018. p. 595-603. ISBN: 978-1-138-74117-1.
Detail