Detail projektu

Pokročilý systém pro monitorování, diagnostiku a posouzení spolehlivosti rozsáhlých betonových infrastruktur

Období řešení: 01.03.2019 — 31.12.2021

O projektu

Předmětem projektu je vývoj numerických metod a algoritmů pro efektivní syntézu pokročilých postupů pro modelování spolehlivosti mostů a infrastruktury. Již existující softwarové prostředky pro nelineární výpočtovou analýzu betonových mostů a konstrukcí budou rozšířeny o softwarové moduly z oblasti pokročilých metod výpočtové mechaniky kontinua, metod soft computing, dynamické analýzy, spolehlivosti a degradace.

Klíčová slova
Nelineární analýza; spolehlivost; soft computing; identifikace poškození; degradace; beton; mosty; infrastruktura

Označení

TF06000016

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.03.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (18.07.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA
- plně financující (2018-12-21 - 2021-12-31)

Výsledky

NOVÁK, L.; NOVÁK, D.: PCE-UQ; PCE-UQ. Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm/novak.l/pce-uq/pce-uq.html. (software)
Detail