prof. Ing.

Drahomír Novák

DrSc.

FAST – proděkan

+420 54114 7360, +420 54114 7372
novak.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Publikace

 • 2019

  LEHKÝ, D.; PAN, L.; NOVÁK, D.; CAO, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; SLOWIK, O. A comparison of sensitivity analyses for selected prestressed concrete structures. Structural Concrete, 2019, roč. 2019, č. 20, s. 38-51. ISSN: 1751-7648.
  Detail | WWW

  PUKL, R.; LEHKÝ, D.; LIPOWCZAN, M.; NOVÁK, D. Material parameters for computer analysis of fibre reinforced concrete structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 596-596. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  KALA, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Utilization of artificial neural networks for global sensitivity analysis of model output. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. MELVILLE, USA: American Institute of Physics Inc., 2019. s. 120005-1 (120005-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Stochastic Spectral Methods in Uncertainty Quantification. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2019, roč. 19, č. 2, s. 48-53. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Safety format for non-linear analysis with correlated material characteristics. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. New York, USA: American Institute of Physics, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  STRAUSS, A.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; EICHINGER, E.; SANTA, U. Safety analysis and reliability assessment of engineering structures - The success story of SARA. ce/papers, 2019, roč. 3, č. 2, s. 38-47. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance. In Proceedings of 2019 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, QR2MSE 2019. 2019. s. 1-9. ISBN: 978-172-811-427-9.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Shear failure of very large concrete beam: Nonlinear, probabilistic and semi-probabilistic modelling. In Proceedings of the 8th International Conference on COMPUTATIONAL STOCHASTIC MECHANICS (CSM8). 2019. s. 1-12. ISBN: 978-981-11-2723-6.
  Detail

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Probabilistic and semi-probabilistic design of large concrete beams failing in shear. In Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications. 1st Edition. London: Taylor and Francis Group CRC Press, 2019. s. 1-6. ISBN: 9781138386969.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Moment independent sensitivity analysis utilizing polynomial chaos expansion. 2019. s. 1-6.
  Detail

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Surrogate modelling in the stochastic analysis of concrete girders failing in shear. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 1741-1747. ISBN: 9782940643004.
  Detail

  SÝKORA, M.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; MLČOCH, J.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Pilot comparison of safety formats for reliability assessment of RC structures. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 2076-2083. ISBN: 9782940643004.
  Detail

  PAN, L.; NOVÁK, D.; CAO, M.; LEHKÝ, D. Fractal diagnosis and evaluation of crack evolution of concrete structures. In Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 288-291. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Od lomových experimentů ke stochastickému modelování smykem porušovaných předpjatých střešních nosníků. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  PAN, L.; CAO, M.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Damage assessment of concrete structures based on fractal dimension using nonlinear fracture mechanics cracks simulation. In 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC). 2019. s. 2126-2130. ISBN: 978-1-138-38696-9.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; PROKŠ, T.; NOVÁK, D.; VYHLÍDAL, M. Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí. In 26.Betonářské dny(2019). 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

 • 2018

  LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Reliability-based design: Artificial neural networks and double-loop reliability based optimization approaches. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2018, roč. 1, č. 1, s. 123-135. ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW

  LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Study on reliability of prestressed concrete bridge using ANN-based inverse method. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, 2018. s. 1-6. ISSN: 1437-1006.
  Detail

  PUKL, R.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Towards nonlinear reliability assessment of concrete transport structures. In IABSE Conference 2018. Kuala Lumpur: 2018. s. 330-337. ISBN: 978-3-85748-159-8.
  Detail

  STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Nonlinear finite element analysis of continuous welded rail–bridge interaction: monitoring-based calibration. Journal of civil engineering and management, 2018, roč. 24, č. 4, s. 344-354. ISSN: 1392-3730.
  Detail | WWW

  TAERWE, L.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; CORRALES, J.; JOGLEKAR, S.; MAIER, J.; MEAGER, D.; PROSKE, D.; SUZUKI, M.; ZILCH, K.; HOFFMAN, S.; LEHKÝ, D.; MATOS, J.; PAEGLITIS, A.; RECUPERO, A.; WENDNER, R.; ALCOCER, S.; CALAVERA, J.; FRANGOPOL, D.; NOWAK, A.; BUCHER, C.; GÓMEZ, J.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D. Safety and performance concepts: Reliability assessment of concrete structures. 2018. 357 s. ISBN: 978-2-88394-126-7.
  Detail

  SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Reliability-based design optimization using artificial neural network inverse analysis. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. 2018. s. 1-6. ISSN: 1437-1006.
  Detail

  PAN, L.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Sensitivity analysis of prestressed concrete girders based on artificial neural network surrogate model. In 16th International Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. 2018. s. 1-5. ISSN: 1437-1006.
  Detail

  PAN, L.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; CAO, M. Sensitivity analysis for parameters of prestressed concrete bridge using neural network ensemble. In Engineering Mechanics 2018. Engineering mechanics 2014. Svratka, Česká republika: 2018. s. 637-640. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; CAO, M.; PAN, L. Methods of Sensitivity Analyses and theirs Role in Engineering. In 2nd International Symposium on Mechanical Engineering and Material Science. Advances in Engineering Research. Hanghzou, China: 2018. s. 107-103. ISSN: 2352-5401.
  Detail

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O. Application of polynomial chaos expansion to reliability analysis of prestressed concrete roof girders. In ENGINEERING MECHANICS 2018 PROCEEDINGS, VOL 24. First. Praha: Institute of Theretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. s. 609-612. ISBN: 978-80-86246-91-8.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; NOVÁK, D. Polynomial chaos expansion for surrogate modelling: Theory and software. Beton und Stahlbeton, 2018, roč. 2, č. 113, s. 27-32. ISSN: 0005-9900.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; PAN, L.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Advanced reliability and sensitivity analysis of prestressed concrete girders failing in shear. In Proc. of 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 617-624. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  KUKLÍK, P.; SUSANTI, E.; MARTIN, V.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Bearing capacity of masonry walls in churches by means of a probabilistic assessment. In Structural Analysis of Historical Constructions, An Interdisciplinary Approach. RILEM Bookseries. 2018. s. 1036-1044. ISBN: 978-3-319-99440-6.
  Detail

  STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Computational modeling and experimental testing of shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams-safety formats. In Proceedings of Computational modelling of concrete and concrete structures. London: CRC press, Taylor and Francis, 2018. s. 595-603. ISBN: 978-1-138-74117-1.
  Detail | WWW

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Prestressed concrete roof girders: Part II – Surrogate modeling and sensitivity analysis. In Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. s. 495-502. ISBN: 9781138626331.
  Detail

  NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A. Prestressed concrete roof girders: Part III – Semi-probabilistic design. In Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018). 1. London: CRC press, Taylor and Francis group, 2018. s. 510-517. ISBN: 9781138626331.
  Detail

  STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Prestressed concrete roof girders: Part I – deterministic and stochastic model. In 6th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE). Ghent, Belgie: 2018. s. 1-8. ISBN: 978-1-138-62633-1.
  Detail

  STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K. Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction. ENGINEERING STRUCTURES, 2018, roč. 155, č. 1, s. 25-35. ISSN: 0141-0296.
  Detail | WWW

 • 2017

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Statistical material parameters identification based on artificial neural networks for stochastic computations. In The 2nd International Conference on Smart Materials Technologies. 2017. s. 020005-1 (020005-7 s.)ISBN: 978-0-7354-1532-4.
  Detail | WWW

  NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D. Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. s. 1793-1802. ISBN: 978-3-903024-28-1.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PAN, L.; CAO, M. A Comparison of Sensitivity Analyses of Prestressed Composite Bridge. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. s. 583-592. ISBN: 978-3-903024-28-1.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V. Probabilistic design of fibre concrete structures. In 9th International Conference FIBRE CONCRETE 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Combined shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams: Experiment and deterministic modeling. Structural Concrete, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-20. ISSN: 1751-7648.
  Detail

  CAO, M.; PAN, L.; GAO, Y.; NOVÁK, D.; DING, Z.; LEHKÝ, D.; LI, X. Neural Network Ensemble-based Parameter Sensitivity Analysis: Illustrated on Civil Engineering Systems. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2017, roč. 28, č. 7, s. 1583-1590. ISSN: 0941-0643.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KUCEK, M.; NEZVAL, M. Comparison of methods for determination of load-bearing capacity of I-73 and KA-73 precast concrete bridge beams. In 39th IABSE Symposium – Engineering the Future. Vancouver, Canada: 2017. s. 556-561. ISBN: 978-3-85748-153-6.
  Detail

  PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Sustainability of transport structures – some aspects of the nonlinear reliability assessment. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; PETRŮ, J. Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges. In BESTInfra2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha, Česká republika: IOP Publishing, 2017. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From Fracture Experiments to Advanced Design and Assessment of Precast Structural Members. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2016. s. 167-174. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Post-Tensioned Composite Bridge: Reliability- Based Optimization of Selected Design Parameters. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2016. s. 38-43. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: 2016. s. 173-178. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2016, roč. 2016, č. 119, s. 49-60. ISSN: 0141-0296.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer, 2016. s. 365-375. ISBN: 978-3-319-47885-2.
  Detail

  STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D. Nonlinear analysis for the investigation of rail- bridge iteraction considering temperature effects. In Maintenance, Monitoring, safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridges Netwrks. Brazílie: 2016. s. 1557-1562. ISBN: 978-1-138-02851- 7.
  Detail

  STRAUSS, A.; TÄUBLING, B.; JIROVSKÝ, L.; BERGMEISTER, K.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear analyses techniques for the assessment of the track- bridge iteraction. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. s. 328-333. ISBN: 978-1-138-02851- 7.
  Detail

  PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D.; ŠEDA, P. Case study - Nonlinear reliability analysis of a concrete bridge. In Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks. Brazílie: 2016. s. 2503-2507. ISBN: 978-1-138-02851-7.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; CAO, M. Soft Computing and Stochastic Optimization Approaches for Uncertain Design Parameters Determination of Post- Tensioned Composite Bridge. In Structural Reliability and its Applications (APSSRA ´6). Shanghai, China: 2016. s. 624-629. ISBN: 978-7-5608-6303- 0.
  Detail

  LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Inverzní spolehlivostní analýza mostu z MPD nosníků: Identifikace parametrů. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; KRUG, B. Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment. In Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. s. 801-807. ISBN: 978-1-138-00120-6.
  Detail

  SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Post-tensioned composite bridge: reliability- based optimization of selected design parameters. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovakia: Jendželovský, N. & Grmanová, A., 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail

  NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimization of the Ultimate Capacity of reinforced concrete slab bridge. In Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014). Tokyo, Japonsko: 2015. s. 923-927. ISBN: 978-1-138-00120-6.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. SPATIAL DEGRADATION IN RELIABILITY ASSESSMENT OF AGEING CONCRETE STRUCTURES. In UNCECOMP 2015 1st ECCOMAS Thematic Conference on International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. s. 1-15. ISBN: 978-960-99994-9- 6.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Small- sample probabilistic simulation software tool Freet. Proc. of 12th Int. conference on Application of Statistics and Probability in Cicil Engineering ICASP12. Vancouver, Canada: 2015. s. 1-8.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 38-43. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P. Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life- cycle assessment. Copenhagen, Denmark: 2015. s. 1-8.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti. In Betonářské dny 2015. Litomyšl: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B. Database of Fracture- Mechanical Concrete Parameters and its Implementation into Reliability Software Freet. In Proc. of the 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015). Liverpool, UK: 2015. s. 137-147. ISBN: 978-981-09-7963- 8.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. In 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Sekurkon, 2015. s. 275-279. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 90-93. ISBN: 978-3-03835-474- 1.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition. Kodaň, Dánsko: Stang, H. & Braestrup, M., 2015. s. 1-7.
  Detail

  NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. Implementace databáze lomově- mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Fracture-Mechanical Parameters for Modeling of Quasi- Brittle Materials and Structures. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 106-109. ISBN: 978-3-03835-474- 1. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  STRAUSS, A.; SLOWIK, O.; KRUG, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; FRANGOPOL, D. Monitoring system for shear capacity assessment. Torino, Italy: 2015. s. 1-9.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Prediction of time- variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Austria, Vienna: 2015. s. 219-228. ISBN: 978-0-7844-7934- 6.
  Detail

  LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Double-Loop Optimization and Soft Computing Based Inverse Analysis Approaches for Performing Reliability-based Design. In Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Civil-Comp Proceedings. Praha, Česká republika: Y. Tsompanakis, J. Kruis, B.H.V. Topping, 2015. s. 1-15. ISBN: 978-1-905088-64-5. ISSN: 1759-3433.
  Detail

  NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D. IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ- MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH, BETONŮ DO SOFTWARU FREET. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 143-146. ISSN: 1213-1962.
  Detail

  LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B. Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. s. 147-156. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L. From fracture experiments to advanced design and assessment of precast structural members. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building. Bratislava, Slovenská republika: Jendželovský, N. & Grmanová, A., 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. s. 1852-1858. ISBN: 978-1-138-00120-6.
  Detail

 • 2014

  LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. FraMePID-3PB software for material parameter identification using fracture tests and inverse analysis. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, roč. 63, č. 0, s. 1-8. ISSN: 0965-9978.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 56-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; SLOWIK, O.; ZIMMERMANN, T.; KRUG, B.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D. Application of reliability assesment and reliability- based optimization to concrete structures. Proceedings of the XIVth Bilateral Czech/German Symposium: "Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science". Wuppertal: Institute for Statics and Dynamics of Structures, University of Wuppertal, 2014. s. 84-87.
  Detail

  NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L. Remarks to the Complex Modelling of Concrete Structures: From Experiment to Reliability Assesment. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 312-315. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  STRAUSS, A.; ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z. Stochastic fracture-mechanical parameters for the performance-based design of concrete structures. Structural Concrete, 2014, roč. 15, č. 3, s. 380-394. ISSN: 1464-4177.
  Detail

  ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z. Stochastic fracture-mechanical characteristics of concrete based on experiments and inverse analysis. Construction and building materials, 2014, roč. 2014, č. 73, s. 535-543. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí. In Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches. In Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014). Řecko: 2014. s. 344-353. ISBN: 978-3-662-44653- 9.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. The role of fracture-mechanical parameters in simulating stochastic structural response. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Stochastic Mechanics (CSM-7). Santorini, Řecko: 2014. s. 1-10.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PAN, L.; CAO, M. Sensitivity analysis strategies for artificial neural networks modelling of engineering problems. In Proceedings of the International Conference on Civil, Urban and Environmental Engineering (CUEE2014). Beijing: 2014. s. 161-169. ISBN: 978-1-78466-044-4.
  Detail

  PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Lomově-mechanické parametry pro modelování kvazikřehkých materiálů a konstrukcí. In Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Measurement of shrinkage on concrete specimens. In Proceedings of the 10th Central European Congress on Concrete Engineering (CCC 2014). Liberec, Česká republika: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-6- 0.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algoritmizace spolehlivostní optimalizace. In Modelování v mechanice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-3320- 0.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Reliability-based Optimization: Optimizatio Strategy for Small- Sample Analysis. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-4259- 7.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Algorithmization of Reliability- Based Optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, roč. 14, č. 1, s. 149-158. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M. Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy. Journal of Computer and Communications, 2014, roč. 2, č. 11, s. 31-37. ISSN: 2327- 5219.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure. In Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences. Melbourne, Australia: 2014. s. 229-240. ISBN: 978-0-9925570-1- 0.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, roč. 72, č. 2014, s. 179-192. ISSN: 0965-9978.
  Detail

 • 2013

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J. Reliability and durability of concrete structures under complex conditions. In Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Nanjing, China: 2013. s. 1085-1091. ISBN: 978-2-35158-124- 7.
  Detail

  KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠIMONOVÁ, H.; NOVÁK, D. Fracture-mechanical testing of fibre- reinforced concrete specimens. Brno: 2013. s. 1-80.
  Detail

  PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Multi- level optimization of input parameters for modeling of fibre reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv. Israel: 2013. s. 135-138. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

  LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 4, s. 108-113. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu. In Mosty 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 194-200. ISBN: 978-80-86604-60- 2.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Performance- based design of concrete structures. Beton und Stahlbeton, 2013, roč. 20, č. 2, s. 222-227. ISSN: 0005- 9900.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Decision- support tools for life cycle assessment and management of concrete structures. In CESB 13 - Central Europe Towards Sustainable Building. Praha, Česká republika: 2013. s. 809-812. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L. Remarks to the complex modelling of concrete structures: From experiment to reliability assesment. In 2nd International Conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika: 2013. s. 312-318. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R. Probabilistic life- cycle assessment of civil engineering concrete structures. In Safety, Reliability, Risk and Life- Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. s. 4739-4742. ISBN: 978-1-138-00086- 5.
  Detail

  ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Fracture mechanical quantities of concrete. In CCC Wroclaw 2013, Concrete Structures in Urban Areas. Wroclaw, Poland: 2013. s. 508-512. ISBN: 978-83-7125-229- 7.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow- core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4800- 1.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Inverse reliability problem solved by artificial neural networks. In Safety, Reliability, Risk and Life- Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. s. 5303-5310. ISBN: 978-1-138-00086- 5.
  Detail

  SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Ultimate capacity increase and reliability asessment of reinforced concrete bridge. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. s. 385-390. ISBN: 978-80-214-4800- 1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation. In Safety, Reliability, Risk and Life- Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. s. 2907-2914. ISBN: 978-1-138-00086- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Vývoj a úpravy statistických softwarových nástrojů pro odborná školení nelineárních a pravděpodobnostních výpočtů pro aplikaci v inženýrské praxi, včetně demonstračních příkladů. Brno: 2013. s. 1-30.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. s. 399-402. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

 • 2012

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza betonových dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4: stanovení zatížitelnosti mostu. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 408-413. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D. The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures. In 3rd International Symposium on Life- Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: Strauss, Frangopol & Bergmeister, 2012. s. 876-882. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Limit states of concrete structures subjected to environmental actions. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 1363-1367. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Determination of statistical material parameters of concrete using fracture test and inverse analysis based on FraMePID-3PB tool. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2012. s. 261-270. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Case study – Reliability assessment of a bridge subject to chloride induced correosion and associated structural deterioration (section 9.19). In fib bulletin 62 – Structural Concrete, Textbook on behaviour, design and performance. 2. 2012. s. 380-417. ISBN: 978-2-88394-102- 1.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Solving Inverse Structural Reliability Problem Using Artificial Neural Networks and Small- Sample Simulation. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2012, roč. 15, č. 11, s. 1911-1920. ISSN: 1369- 4332.
  Detail

  NOVÁK, D.; FEKETE, L. Statistical analysis of crack widths by virtual modelling of reinforced concrete beams. Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-provence, France: 2012. s. 75-76.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. s. 654-659. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R. Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 498-501. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Probabilistic performance assessment of concrete structures subjected to corrosion process. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Lake Maggiore, Italy: 2012. s. 683-690. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; ČERVENKA, J.; NOVÁK, D. Computer Simulation of Concrete Bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Lake Maggiore, Italy: 2012. s. 3680-3684. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R. Reliable/reliability computing for concrete structures: Methodology and software tools. In 5th International Conference on reliable engineering computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladimír Pokorný - LITERA, 2012. s. 427-436. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R. Simulation of random behaviour of engineering structures: From parameters identification to reliability assessment. In International symposium on life- cycle civil engineering. Vídeň, Rakousko: 2012. s. 2267-2272. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Probabilistic performace assessment of concrete structures subjected to corrosion process. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. s. 683-690. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

 • 2011

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; STRAUSS, A. Statistical characteristics of material parameters of concrete using inverse analysis. The 2nd International Conference on Material Modelling - ICMM2. Paris: 2011. s. 304-304. ISBN: 978-2-911256-61- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Inverse reliability analysis in structural design. In 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering. Praha: 2011. s. 37-39. ISBN: 978-80-01-04805- 4.
  Detail

  STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; FRANGOPOL, D.; ZEMAN, O.; NOVÁK, D. Stochastic properties of concrete experimentally determined for monitoring issues. Cancun, Mexico: 2011. s. 1-8.
  Detail

 • 2010

  ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic analysis of response of special cement based fibre- composite façade panel. Journal of Civil Engineering, 2010, roč. 5, č. 2, s. 87-94. ISSN: 1336- 9024.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Artificial neural network based inverse reliability analysis. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2010, roč. 1, č. 10, s. 187-188. ISSN: 1617- 7061.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A. Jointless bridge: Reliability assessment. In Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization - Proceedings of the 5th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2010. s. 480-485. ISBN: 9780415877862.
  Detail

  NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Metodika zkoušení lomově- mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken. Brno, Česká republika: 2010. s. 1-15.
  Detail

  NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D. Metodika stanovení lomově- mechanických vlastností anorganických kompozitů konstrukčního určení. Brno, Česká republika: 2010. s. 1-20.
  Detail

  NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V. Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis. 420. 420. Aachen, Německo: Copyright Shaker Verlag 2010, 2010. 635 s. ISBN: 978-3-8322-9314- 7.
  Detail

 • 2009

  BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 5, s. 63-66. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. ANN Inverse Analysis in Stochastic Computational Mechanics. In Artificial Intelligence: New Research. 1. USA: Nova Science Publishers, 2009. s. 323-350. ISBN: 978-1-60456-282-8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D. Correlation control in small sample Monte Carlo type simulations I: A Simulated Annealing approach. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2009, roč. 24, č. 3, s. 452-462. ISSN: 0266- 8920.
  Detail

 • 2008

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; PUKL, R. MODELOVÁNÍ A PROGNÓZA DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 241-249. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Identifikace poškození dynamicky namáhaných konstrukcí. Brno: 2008. s. 1-32.
  Detail

  BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím. Geotechnika, 2008, roč. 10, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

 • 2007

  FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, South Africa: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A. Identification Strategies for Maintenace of Bridges. 1. Weimar, Germany: 2007. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J. Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber- reinforced concrete facade panels. In Applications of Statistics and probability in civil engineering - ICAPS 2007. Tokyo , Japonsko: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-0-415-45134- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P. Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study. In Engineering mechanics 2007. Svratka, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. In Applications of statistics and probability in civil engineering. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-0-415-45134- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Identification of Quasibrittle material parameters based on stochastic nonlinear simulation and artificial neural networks. In MHM 2007. Praha, Česká republika: 2007. s. 94-95.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Modelování degradace betonových konstrukcí pomocí celulárních automat. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Uniaxial tension: nonlinear modelling and experiment aspects. In Ecology and new building materials and products. Telč, Česká republika: 2007. s. 328-331.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMANN, S.; SANTA, U. Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part III: Application to bridges. In Applications of statistics and probabaility in civil engineering. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-0-415-45134- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R. Modeling fibre concrete: from experiment to reliability assessment. In Fibre concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. s. 137-142. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; ELIÁŠ, J. Hodnoty lomově- mechanických parametrů k modelování odezvy betonových nosníků. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 177-180. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Identifikace poškození železobetonového nosníku na základě dynamického experimentu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 301-306. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Sensitivity factor based dynamic damage identification, SARA - Part III. In Vancouver, Canada: 2007. s. 186 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; PUKL, R. Structural analysis and reliability assessment, SARA Part I. In Structural health monitoring and intelligent infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 188 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D. Virtual reliability assessment structures with damage, SARA - Part II. In Structural health monitoring and intelligent infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 104 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ELIÁŠ, J. Determination of fracture- mechanical parameters for reliability calculation. In 5th international probabilistic workshop. Ghent, Belgie: 2007. s. 123-133. ISBN: 978-3-00-022030- 2.
  Detail

  LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Dynamic damage identification based on artificial neural networks, SARA - Part IV. In Structural health monitoring of intelligent Infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 183 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z. Asymptotic prediction of energetic-statistical size effects from deterministic finite- element solutions. Journal of Engineering Mechanics, 2007, roč. 133, č. 2, s. 153-162. ISSN: 0733- 9399.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; PANG, S. Energetic- statistical size edffect simulated by SFEM with stratified sampling and crack band model. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007, roč. 71, č. 11, s. 1297-1320. ISSN: 0029- 5981.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. PŘÍMÁ IDENTIFIKACE PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ POMOCÍ STOCHASTICKÉ ANALÝZY. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. IDENTIFIKACE STATISTICKÝCH PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. IDENTIFIKACE STATISTICKÝCH PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-29.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P. Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study. Svratka, Česká republika: 2007. s. 153-154.
  Detail

  FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures. Cape Town, South Africa: 2007. s. 703-704.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J. Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber- reinforced concrete facade panels. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 327-328.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 325-326.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Modelování degradace betonových konstrukcí pomocí celulárních automat. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 61-62.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMANN, S.; SANTA, U. Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part III: Application to bridges. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 329-330.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Chosen aspects of nonlinear stochastic model of composite facade panel. In Ekology and new building materials and products. Telč, Česká republika: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. s. 332-336. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

 • 2006

  ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace. In Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů). Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 424 ( s.)ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D. A comparison of the statistical analysis off material characteristics of the austrian and czech structural steel. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BERGMEISTER, K. Uncertainties of material properties in nonlinear computer simulation. In International probabilistic Symposium. Berlin, Germany: 2006. s. 127-138. ISBN: 3-00-019232- 8.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VÍTEK, J.; TEPLÝ, B. Decision-making support based on virtual statistical modelling: case study of large subway tunnel launching. In Computing and Decision Making in Civil and Buildin Engineering. Montreal, Canada: 2006. s. 3070-3077. ISBN: 2-921145-58- 8.
  Detail

  LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D. Inverse statistical FEM analysis vibration based damage identification of concrete structures. In International Conferene on Bridges. Dubrovník: 2006. s. 461-470. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D. Inverse statistical nonlinear FEM analysis of concete structures. In Computational Modelling of Concrete Structures. London, Mayrhofen, Austria: Taylor and Francis Group, 2006. s. 897-904. ISBN: 0-415-39749- 9.
  Detail

  RAMÍK, Z.; LEHKÝ, D.; VEJVODA, S.; NOVÁK, D. Inverse analysis of loading of the walking undercarriage frame of giant machine ZP 10000. In Engineering Mechanics 2006. Svratka, ČR: 2006. s. 314-315. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Metodika použití umělých neuronových sítí pro identifikaci parametrů výpočtových modelů konstrukcí. In Dynamicky namáhané konstrukce - DYNA. Brno, ČR: 2006. s. 115-122. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; RAMÍK, Z.; VEJVODA, S. Identifikace rozložení zatížení roštu podvozku velkostroje pomocí umělých neuronových sítí. In Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006. Brno, ČR: 2006. s. 123-130. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  KALA, J.; KALA, Z.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6). In Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/ 2006. Mikulov, ČR: 2006. s. 30-46. ISBN: 80-214-3248- 9.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Life cycle reliability assessment based on advanced structural. In IABMAS. Porto, Portugalsko: 2006. s. 529-530. ISBN: 0-415-40315- 4.
  Detail

  STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; NOVÁK, D. Performance analysis of a bridge - degradation, assessment and reliability modeling. In IABMAS 2006. Porto, Portugalsko: 2006. s. 367-368. ISBN: 0-415-40315- 4.
  Detail

  NOVÁK, D. Small-sample simulation for uncertainties modelling in engineering: Theory, software and applications. In Optimization and Stochastic days. Weimar, Germany: 2006. s. 1-14.
  Detail

  NOVÁK, D.; PODROUŽEK, J.; AKITA, H. Virtual 3D nonlinear simulation of uniaxial tension test of concrete. In Britle Matrix Composites 8Nic nedomlouvej. smířím se s tím a stejně na o. Varšava: 2006. s. 205-212.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Analýza vláknobetonových fasádních panelů I: nelineární 3D modelování. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, ČR: 2006. s. 419-423. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  NOVÁK, D. Modelování vláknobetonu: experiment - identifikace - nelineární analýza - sploehlivost. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, ČR: 2006. s. 405-409. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Nelineární 3D modelování experimentů jednoosého tahu. In Modelování v mechanice. Ostrava, ČR: 2006. s. 51-52. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  NOVÁK, D. Spolehlivostní software: současné trendy. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 247-256. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  KALA, Z.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMAN, S.; NOVÁK, D. Technologische Eigenschaften von Stählen im europäischen Vergleich. Stahlbau, 2006, roč. 75, č. 1, s. 55-60. ISSN: 0038- 9145.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. ANN inverse analysis based on stochastic small- sample training set simulation. ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2006, roč. 19, č. 5, s. 731-740. ISSN: 0952- 1976.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D. Srovnávání výsledků statistické analýzy materiálových charakteristik rakouských a českých konstrukčních ocelí. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  PUKL, R.; JANSTA, M.; ČERVENKA, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. Spatial variability of material properties in nonlinear. In Computational Modelling of Concrete Structures. Mayrhofen, Austria: 2006. s. 891-896. ISBN: 0-415-39749- 9.
  Detail

 • 2005

  Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D. Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems. In 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 433-438. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Simulation of random fields for stochastic finite element analysis. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2005. s. 436 ( s.)ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Role of Deterministic and Statistical Length Scales in Size Effect for Quasibrittle Failure at Crack Initiation. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2005. s. 73 ( s.)ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  Červenka, V., Novák, D., Lehký, D., Pukl, R. Identification of shear wall failure mode. In 11th International Conference on Fracture. Turín, Italy: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D. Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems. In 11th Interntional Conference on Fracture. Turin. Italy: Politecnico di Torino, 2005. s. 1166 ( s.)
  Detail

  LEHKÝ, D. Inverzní FEM analýza II: identifikace statistických parametrů železobetonové rámové konstrukce. In Inženýrská mechanika 2005. Praha: 2005. s. 197 ( s.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Probabilistic Inverse Analysis: Random Material Parameters of Reinforced Concrete Frame. In Novel Applications of Neural Networks in Engineering. Lille, Francie: 2005. s. 147-154.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Inverse FEM Analysis II: Random Parameters Identification of Reinforced Concrete Frame. In Engineer ing Mechanics 2005. Svratak, Czech Republic: Institute of Thermomechanics, 2005. s. 197-198. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; KNĚZEK, J. Inverzní analýza sklovláknobetonu pro identifikaci lomově- mechanických parametrů. In Fibre Concrete 2005. Ostrava, Czech Republic: 2005. s. 227-232. ISBN: 80-248-0852- 8.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; KNĚZEK, J. Fracture mechanical parameters of fibre reinforced cement based composite for statistical modelling. In Non Traditional Cement and Concrete II. Brno, Česká Republika: 2005. s. 548-553. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J. Proměnlivost lomově- mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny. In IX. Odborná konference- Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Czech Republic: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 194-198. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R. Small-sample simulation methods for statistical, sensitivity and reliability analyses. In Probabilistic Workshop Technical Systems Natural Hazards. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, Department of Structural Engineering + Natural Hazards: 2005. s. 51-60.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; RUSINA, R.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear fracture mechanics finite element analysis of concrete structures. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Rome, Italy: Millpress, Rotterdam, 2005. s. 781-788. ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PUKL, R. Identification of shear wall failure mode. In ICF. Turín, Italy: 2005. s. 209 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Inverse analysis based on Small- sample stochastic training of neural network. In Novel Applications of Neural Network in Engineering. Lille, France: Stéphane Lecoeuche and Dimitris Tsaptsinos, 2005. s. 155-162.
  Detail

  NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J.; PUKL, R. Virtual Stochastic Simulation of Fiber Reinforced Concrete Experiments. In Fibre Reinforced Concrete in Practice. Graz, Austria, AT: 2005. s. 35-39.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D. Deterministic and Statistical Models for Nonlinear FE-analysis of FRC-based Structures. In Fibre Reinforced Concrete in Practice. Graz, Austria, AT: 2005. s. 130-133.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Inverse FEM Analysis I: Stochastic Training of Neural Network. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka, Czech Republic: 2005. s. 233 ( s.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PERNICA, F.; PUKL, R. Probabilistic assessment of existing deteriorating concrete structures. In Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2005. s. 257-264. ISBN: 80-7194-769- 5.
  Detail

  PERNICA, F.; NOVÁK, D. Corrosion induced cracking: analytical and non- linear fracture mechanics modelling. In Modelování v mechanice 2005. Ostrava, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 191-196. ISBN: 80-248-0776- 9.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; ŠIGUT, O. Smykové porušení železobetonových nosníků: virtuální modelování spolehlivosti návrhových vztahů. In 12. Betonářské dny 2005. Hradec Králové, Czech Republic: ČBS, 2005. s. 225-230. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  NOVÁK, D. Spolehlivostní přístupy a nelineární MKP modely pro zesilování betonových konstrukcí. In Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Brno, Czech Republic: ČBS, 2005. s. 66-69. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  KALA, Zdeněk. Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, roč. 10, č. 1, s. 65-75. ISSN: 1392- 5113.
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J., NOVÁK, D. Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2005, roč. 3, č. 1, s. 43 ( s.)ISSN: 1685- 6368.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V. Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 1. Brno: 2005. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Identifikace parametrů výpočtových modelů pomocí stochastické simulace a umělých neuronových sítí. In Technické listy 2005, Díl: 2 Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2005. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Identification of computational model parameters using stochastic simulation and artificial neural networks. In Technical sheets 2005, Volume 2: Technical sheets of Results. 1. Brno: 2005. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  NOVÁK, D. Metody a software pro odhad spolehlivosti hodnocení inženýrských rizik. In Technické listy 2005, Díl: 1 Soubor úvodních technických listů. 1. Brno, ČR: 2005. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

 • 2004

  BAŽANT, Z., PANG, S., VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Statistical size effect in quasibrittle materials: Computation and extreme value theory. In FraMCoS – 5, Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. The Netherlands: Millpress, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 0-87031-135- 2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Modeling statistical size effect in concrete by the extreme value theory. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: A.A. Balkema Publishers, 2004. s. 867 ( s.)ISBN: 90-5809-676- 9.
  Detail

  BERGMEISTER, K., NOVÁK, D., PUKL, R. SARA: An advanced engineering tool for reliability assessment of concrete structures. In Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. London: Taylor and Francis Group, 2004. s. 899 ( s.)ISBN: 90-5809-568- 1.
  Detail

  NOVÁK, D. Simulační metody a analýza výpočtově náročných úloh mechaniky kontinua. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  ŠIGUT, O.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza železobetonových nosníků porušujících se smykem s ověřením spolehlivosti návrhových vztahů. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 293 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D. K pravděpodobnostní nelineární analýze stavebních konstrukcí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Experimentálně-analytické stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu. In Experiment - významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 357 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): Jyväskylä, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

  BAŽANT, Z.; ZHOU, Y.; NOVÁK, D.; DANIEL, I. Size Effect on Flexural Strength of Fiber- Composite Laminates. Journal of Engineering Materials and Technology, 2004, roč. 126, č. 1, s. 29 ( s.)ISSN: 0094- 4289.
  Detail

  STRAUSS, A., BERGMEISTER, K., NOVÁK, D., LEHKÝ, D. Stochastische Parameteridentifikation bei Konstruktionsbeton für die Beton. Beton und Stahlbeton, 2004, roč. 99, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 0005- 9900.
  Detail

  NOVÁK, D., LEHKÝ, D. Neural network based identification of material model parameters to capture experimental load-deflection curve. Acta Polytechnica, 2004, roč. 44, č. 5- 6, s. 110 ( s.)ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  NOVÁK, D.; BRDEČKO, L. M01 - Základní pojmy a předpoklady. M01 - Základní pojmy a předpoklady. Brno: 2004. s. 1-48.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004). In Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky. Žilina - Vrátna dolina: Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, 2004. s. 9 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Design for durability: An interactive tool for RC structures. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004. s. 172 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  LEHKÝ, D., NOVÁK, D. Identification of material model parameters using stochastic training of neural network. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: Taylor & Francis Group, 2004. s. 535 ( s.)ISBN: 90-5809-676- 9.
  Detail

  STRAUSS, A., LEHKÝ, D., NOVÁK, D., BERGMEISTER, K., SANTA, U. Probabilistic response identification and monitoring of concrete structures. In 3rd European Conference on Structural Control, 3ECSC. Vídeň: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  LEHKÝ, D., NOVÁK, D. K posouzení účinnosti simulačních metod typu Monte Carlo. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-248-0573- 1.
  Detail

  LEHKÝ, D., NOVÁK, D. Identifikace statistických parametrů materiálových modelů. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

 • 2003

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Efficient Random Fields Simulation for Stochastic FEM Analyses. In Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics. Massachusetts Institute of Technology: Elsevier, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 0-08-044046- 0.
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Od stavební mechaniky k mechanice materiálu: aspekty spolehlivosti, pravděpodobnostního pohledu a norem. In Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách. Ostrava, Czech Republic: 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-248-0403- 4.
  Detail

  TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STEWART, M. Prestressed Bridges Under Corrosion Attack. In Computational Modelling of Concrete Structures. Netherlands: Swets and Zeitlinger, 2003. s. 551 ( s.)ISBN: 90-5809-536- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc. - sedmdesátiletý (medailon). Beton, 2003, č. 5, s. 35 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  LAWANWISUT, W.; LI, C.; NOVÁK, D. Efficient simulation of random fields using orthogonal transformation and latin hypercube sampling. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2003, roč. 1, č. 3, s. 19 ( s.)ISSN: 1685- 6368.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Keynote paper: Stochastic models for deformation and failure of quasibrittle structures: recent advances and new directions. In Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: Swets and Zeitlinger, 2003. s. 583 ( s.)ISBN: 90-5809-536- 3.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K. Reliability Assessment of Concrete Structures. In Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: Swets and Zeitlinger, 2003. s. 793 ( s.)ISBN: 90-5809-536- 3.
  Detail

  LEHKÝ, D., NOVÁK, D. Identifikace parametrů materiálových modelů. In Problémy lomové mechaniky III. Brno, Czech Republic: 2003. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-2392- 7.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D. An Advanced Engineering Software for Probabilistic- based Assessment of Concrete Structures Using Nonlinear Fracture Mechanics. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. s. 1165 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 8.
  Detail

  NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VOŘECHOVSKÝ, M. Computational Modeling of Statistical Size Effect in Quasibrittle Structures. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. s. 621 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 8.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R. Small-sample Probabilistic Assessment - FREET software. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 8.
  Detail

  VEJVODA, S., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Probabilistic Safety Assessment of the Steam Generator Cover. In Transactions of the SMiRT 17. Praha, Czech Republic: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z. Lomově-mechanické parametry vysokohodnotného betonu: experiment, modelování a identifikace. In Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha, Czech Republic: Neoset Prague, 2003. s. neuvedeno ( s.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Statistická a spolehlivostní analýza výpočtově náročných problémů simulačními metodami typu Monte Carlo. In Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha, Czech Republic: 2003. s. 155 ( s.)ISBN: 80-01-02826- 7.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Reliability Analysis of a Prestressed Bridge Girder. In TRANSCOM 2003. University of Žilina, Slovak Republic: 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-8070-086- 9.
  Detail

  PUKL, R., JANSTA, M., ČERVENKA, V., NOVÁK, D. ATENA-SARA - Integrovaný programový systém pro analýzu stavebních konstrukcí s využitím pravděpodobnostních metod v nelineární metodě konečných prvků. In Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha, Czech Republic: 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-01-02826- 7.
  Detail

  BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; ČERVENKA, V.; PUKL, R.; NOVÁK, D. Probabilistic-based assessment of Concrete Structures Using Nonlinear Fracture Mechanics. In Computational Fluid and Solid Mechanics 2003. 2003.
  Detail

  STRAUSS, A., BERGMEISTER, K., SANTA, K., PUKL, R., ČERVENKA, V., NOVÁK, D. Non Destructive Reliability Analysis of Concrete Structures Numerical concepts and material model for existing concrete structures. In 2003.
  Detail

  LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members. In CTU Reports. Praha, Czech Republic: 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-01-02734- 1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Statistical Correlation in Stratified Sampling. In ICASP 9, The Ninth International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. San Francisco: Cerra, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 9.
  Detail

 • 2002

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. A New Efficient Technique for Samples Correlation in Latin Hypercube Sampling. In VII Scientific conference. Kosice: Kosice, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-7099-808- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D. Correlated Random Variables in Probabilistic Simulation. In 4th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering. Munich, Germany: Springer Verlag, 2002. s. 410 ( s.)ISBN: 3-935065-09- 4.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku. Beton, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 50 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  PUKL, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., STEWART, M. Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku oslabeného korozí. Beton, 2002, roč. 3, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  VEJVODA, S., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Safety of the steam generation cover: A PSA case study. In Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. xxx. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 153 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D. Influence of Size Effect on Reliability: Is Quantitative Assessment Possible?. In Problémy modelování. Ostrava: 2002. s. 72 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., RUSINA, R., VOŘECHOVSKÝ, M. FREET - software pro pravděpodobnostní posudky výpočtově náročných problémů mechaniky kontinua. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: xxx, 2002. s. 71 ( s.)ISBN: 80-02-01489- 8.
  Detail

  NOVÁK, D. Structural Analysis and Safety Assessment of Existing Concrete Structures. In Fib Congress 2002 Concrete Structures in 21 Century. Osaka, Japan: 2002. s. 47 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Consequences of Size Effect and Load Factors on Reliability of Design. In IABMAS 02. Barcelona, Spain: 2002.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E. Stochastic Nonlinear Fracture Analysis. In International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Barcelona, Spain: 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 3-935065-09- 4.
  Detail

  BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Structural Analysis and Safety Assesment of Existing Concrete Structures. In Safety of Concrete Structures. Osaka, Japan: 2002. s. 47 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Simulation- based Reliability Assessment of Concrete Structures. In EURO- C 2002. Praha, Czech Republic: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VEJVODA, S.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Safety of the Steam Generator Cover: a PSA Case Study. In Transfer Reliability of Fracture Mechanical Characteristics. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 351-366.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V. Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis. In Reliability and Diagnostics. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. s. 252 ( s.)ISBN: 80-7194-464- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; BAŽANT, Z. Interaction of Size Effect and Reliability of Design: Case Study of Flexural Strength of Concrete. In 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safetz and Management, IABMAS 02. Barcelona: IABMAS, 2002. s. 1-7.
  Detail

  NOVÁK, D. Stochastic nonlinear fracture analysis. In 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Barcelona, Spain: IABMAS, 2002.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; ČERVENKA, V. Structural Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems - Nonlinear FEM Analysis. In 1st ASRANET Colloquium. Glasgow, Scotland: ASRANET, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VÍTEK, J. Experimental-Analytical Size- dependent Prediction of Modulus of Rupture of Concrete. In Non- traditional Cement and Concrete. Brno, Czech Republic: ÚVAR-Servis, a.s. Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  NOVÁK, D. Stochastic Modelling of Failure and Size Effect of Concrete Structures. In Computational Structures Technology. Stirling, Scotland: Saxe Coburg publications, 2002. s. 93 ( s.)
  Detail

  PUKL, R., NOVÁK, D., EICHINGER, E. Stochastic Nonlinear Fractur Analysis. In 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Reliability. Barcelona, Spain: IABMAS, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Simulation- based Reliability Assesment of Concrete Structures. In Euro-SiBRAM' 2002. Prague: ÚTAM AV Praha, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-86246-17- 5.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear fracture mechanics modeling of size effect in concrete under uniaxial tension. In Ph.D. Symposium. Mnichov, Německo: 2002. s. 435-444. ISBN: 3-935065-09- 4.
  Detail

 • 2001

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In TRANSCOM '2001, 4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Slovensko: EDIS press, 2001. s. 852 ( s.)ISBN: 80-7100-852- 4.
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., VÍTEK, J. Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra. In Betonářké dny 2001. Pardubice, Czech Republic: Česká betonářská společnost, 2001. s. 269 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical nonlinear analysis - size effect of concrete beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: Cachan, 2001. s. 823 ( s.)ISBN: 90-2651- 8831.
  Detail

  BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Proposal for Standard Test of Modulus of Rupture of Concrete with its Size Dependence. ACI MATERIALS JOURNAL, 2001, roč. 98, č. 2, s. 79 ( s.)ISSN: 0889- 325X.
  Detail

  BAŽANT, Z.; ZHOU, Y.; NOVÁK, D.; DANIEL, I. Size Effect in Fracture of Sandwich Structure Components: Foam and Laminate. 2001, s. 1 ( s.)
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Proposal for Standart Test of Modulus of Repture of Concrete with its Size Dependence. ACI MATERIALS JOURNAL, 2001, roč. 98, č. 2, s. 79 ( s.)ISSN: 0889- 325X.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S. Analýza rizik dle zákona 353sb. CHISA 2001. Srní: 2001.
  Detail

  BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Nonlocal Model for Size Effect in Quasibrittle Failure Based on Extreme Value Statistics. In ICOSSAR 2001. Newport Beach: xxxx, 2001.
  Detail

  LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In ICOSSAR 2001. Newport Beach: xxx, 2001.
  Detail

  HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M. Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures. In Structural analysis of historical constructions. 2001. s. 150-157. ISBN: 93-412-3354- 5.
  Detail

  NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical Nonlinear Analysis - Size Effect of Concrete Beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: xxx, 2001.
  Detail

  BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Nonlocal Weibull Theory and Size Effect in Failures at Fracture Initiation. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, FraMCoS - 4. Cachan, France: xxx, 2001.
  Detail

  LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., KIJAWATWORAWET, W. Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams. In Proceedings of conference Probability- based design of structures. Bangkok, Thailand: xxx, 2001. s. WK2- 1 ( s.)
  Detail

  PUKL, R., NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., RUSINA, R., ČERVENKA, V. Stochastická nelineární analýza betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Pardubice: xxx, 2001. s. 136 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z. a kol. Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra. In Betonářské dny 2001. Sborník ke konferenci. Pardubice: Česká betonářská společnost, 2001. s. 269 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  NOVÁK, D. Consequences of Size Effect and Load Factors on Reliability of Design. In International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Barcelona, Spain: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  KALA, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Probabilistic Nonlinear Analysis of Steel Frames Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes. In Structural Safety and Reliability. California, USA: 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Nonlocal Model for Size Effect in Quasibrittle Failure Based on Extreme Value Statistics. In Structural Safety and Reliability. California, USA: 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In Structural Safety and Reliability. California, USA: Newport Beach, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KIJAWATWORAWET, W. Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams. In WK2: 1- 9. Bangkok, Thailand: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M. Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures. In Structural Analysis of Historical Constructions. Guimaraes, Portugal: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S. Analýza rizik dle zákona 353. In Údržba a realizace procesních zařízení v chemickém průmyslu CHISA 2001. Srní, Šumava, ČR: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In Transcom 4. Žilina: TRanscom, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-7100-852- 4.
  Detail

 • 2000

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky. In Betonářské dny. Pardubice: cbs, 2000. s. 375 ( s.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect Based on Extreme Value Statistics. In 8th ASCE Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability. Notredam: 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. I: Theory. Journal of Engineering Mechanics, 2000, roč. 126, č. 2, s. 166 ( s.)ISSN: 0733- 9399.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. II: Application. Journal of Engineering Mechanics, 2000, roč. 126, č. 2, s. 175 ( s.)ISSN: 0733- 9399.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Energetic- Statistical Size Effect in Quasibrittle Failure at Crack Initiation. ACI MATERIALS JOURNAL, 2000, roč. 97, č. 3, s. 381 ( s.)ISSN: 0889- 325X.
  Detail

  BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Energetic Probabilistic Theory of Fracture Scaling of Composites. 2000, s. 1 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2000. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-1557- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344- 1.
  Detail

  LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams. In The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade. Petchaburi: The Engineering Institute of Thailand, Thailand, 2000. s. 115 ( s.)ISBN: 974-5301-72- 8.
  Detail

  NOVÁK, D., ADÁMEK, J. Reliability and Sensitivity Analyses of Masonry Vaults. In 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage - Firenze 2000. Florence: Universita degli Studi di Firenze, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., LAWANWISUT, W., BUCHER, C. Simulation of Random Fields Based on Orthogonal Transformation of Covariance Matrix and Latin Hypercube Sampling. In Proceeding of International Conference on Monte Carlo Simulation MC 2000. Monaco: xxxx, 2000. s. 129 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava, Czech Republic: 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno, Czech Republic: 2000. s. 28 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu s ohledem na vliv velikosti nosníku. In Betonářské dny 2000. Pardubice, Czech Republic: 2000. s. 256 ( s.)
  Detail

  KOHOUTKOVÁ, A., KŘÍSTEK, V., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Citlivost průhybu předpjatých komorových mostů na náhodné odchylky vlastní tíhy a předpjetí. In Mosty 2000. Brno, Czech Republic: 2000. s. 207 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VOKROJ, P. Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 2, s. 151 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

 • 1999

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Failure Probability of Deteriorating Reinforced. In 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Vancouver, Canada: 1999. s. 1357-1367.
  Detail

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z. The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study. In ICASP8. Sydney: 1999. s. 307 ( s.)
  Detail

  NEŠPŮREK, L., VÍTEK, J., NOVÁK, D., KŘÍSTEK, V. Spolehlivostní analýza vlivu imperfekcí polohy kabelu u předpjatých desek. In Betonářské dny 1999. Pardubice: 1999. s. 223 ( s.)
  Detail

  VEJVODA, S., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Pravděpodobnostní analýza ztráty těsnosti víka kolektoru parogenerátoru. In Stavební mechanika. Brno: 1999. s. 55 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D. Řešení rovinné úlohy metodou stochastických konečných prvků. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1999, roč. 4, č. 1, s. 15 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D. Efficient Simulation of Random Fields for Reliability Analysis of Concrete Beams. In Stavební mechanika. Brno: 1999. s. 15 ( s.)
  Detail

  KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand. Building Research Journal, 1999, roč. 47, č. 1, s. 41-50. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Životnost betonových staveb. In Životnost betonových staveb. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1999. ISBN: 80-902397-8- 8.
  Detail

  KŘÍSTEK, V., RUSINA, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování napjatosti komorových nosníků pomocí stochastických konečných prvků. In Mosty 1999. Brno, Czech Republic: 1999. s. 279 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KŘÍSTEK, V. Modelling Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges by Stochastic FEM. In Innovation in Concrete Structures: Design and Construction. 1999. s. 73 ( s.)
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams. In Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures. Slovensko: 1999. s. 225 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses. Acta Polytechnica, 1999, roč. 39, č. 2, s. 7-23. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

 • 1998

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Aplikace stochastických úloh. In Transfer 98. Praha: xxx, 1998. s. 163 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges Modelled by Stochastic FEM. In EURO- C 1998. Badgastein, Austria: 1998. s. 817 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter. In Žilina, SR: 1998. s. 329 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D. Structural Life-time Prediction: Two Case Studies. In Concrete Under Severe Conditions 2. Tromso, Norway: 1998. s. 635 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., RUSINA, R., TEPLÝ, B. Stochastic Finite Element Method as a Tool for Modelling of Deterioration of Concrete Structures. 1998, s. 27 ( s.)
  Detail

 • 1997

  VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Corrosion and Life- time Prediction of a Steel Storage Tank. In Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno, Czech Republic: 1997. s. 239 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., BÍLEK, V., SCHMID, P., NOVÁK, D. Proměnlivost veličin modelu efektivní lomové houževnatosti betonu: Citlivostní analýza. In Košice, SR: xxx, 1997. s. 97 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V. Reliability- Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997.
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R. Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997. s. 971 ( s.)
  Detail

  MAREK, P., GUŠTAR, M., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Sensitivity Analysis in Simulation- based Reliability Assessment of Structures. In 1997. s. 715 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z. The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering. In 1997. s. 403 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1997, ISSN: 1211- 3786.
  Detail

  SILBRNÍK, V., NOVÁK, D. Reliability Based Optimization by Software ESTRAT. In Workshop 97. 1997. s. 1365 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Prediction of Concrete Carbonation. In Workshop 97. xxx, 1997. s. 1373 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. K problematice stochastických úloh. Křtiny, Czech Republic: 1997.
  Detail

 • 1996

  JIRSA, V., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Stochastic Prediction of Concrete Carbonation - Software PredCarb. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. 480 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D. Analýza rovinných úloh metodou stochastických konečných prvků. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  SILBRNÍK, V., NOVÁK, D. Optimalizace konstrukcí metodami evolučních strategií a simulovaného žíhání. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1996, roč. 3, č. 6, s. 363 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?. Beton a zdivo, 1996, roč. Neuveden, č. 4, s. 2 ( s.)ISSN: 1211- 5444.
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., BOHDANECKÝ, V. Karbonace betonu, koroze výztuže a životnost chladící věže. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. Neuveden, č. 12, s. 21 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Sensitivity Study of BP- KX and B3 Creep and Shrinkage Models. 1996, roč. Neuveden, č. 29, s. 500 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Prediction of Structure Deterioration Based on the Bayesian Updating. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. 417 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., SILBRNÍK, V. Reliability- Based Optimization by Simulated Annealing Approach. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  SILBRNÍK, V., NOVÁK, D. Deterministická pravděpodobnostní optimalizace stavebních konstrukcí. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Uncertainty in Service Life Prediction Based on Carbonation of Concrete. In 7 DBMC. Neuveden. Neuveden: 1996. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

 • 1995

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Curing of Concrete - Duration of Curing, Resistance against Frost: Probabilistic modelling. In 1995. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., ŽÁK, J. Charles Bridge in Prague. In 1995. s. 225 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D. Error Assessment for Wind Histories Generated by Autoregressive Method. Structural Safety, 1995, roč. 17, č. 1, s. neuvedeno ( s.)ISSN: 0167- 4730.
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Optimization of Structures by Method of Evolution Strategies. In Neuveden. Neuveden: 1995. s. 349 ( s.)
  Detail

  ŽÁK, J., NOVÁK, D. Sensitivity and Probabilistic Analyses of Charles Bridge. In Neuveden. Neuveden: 1995. s. 813 ( s.)
  Detail

  ŽÁK, J., NOVÁK, D. Modelling of Charles Bridge in Prague: Numerical Analysis and Statistical Simulation. In STREMA 95. Neuveden. Neuveden: 1995. s. 303 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., ŠMERDA, Z. Pravděpodobnostní prognóza životnosti železobetonového vazníku. Beton a zdivo, 1995, roč. Neuveden, č. 1, s. 19 ( s.)ISSN: 1211- 5444.
  Detail

 • 1994

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Pravděpodobnostní přístup s odhadem rizika - nástroj inženýrského rozhodování. In 1994. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Životnost - karbonatace - smršťování a dotvarování - odolnost proti mrazu - urychlování tvrdnutí betonu: pravděpodobnostní přístup. In 1994. s. 66 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., SCHMID, P. Stochastické modelování postupu karbonatace betonu. In 1994. s. 170 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Probabilistic Modelling of Deterioration of PC Beams. In 1994. s. 211 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Spolehlivostní analýza krychelné pevnosti betonu při urychlování jeho tvrdnutí ohřevem. Stavební obzor, 1994, č. 5, s. 145 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Probabilistic modelling of damage of concrete caused by carbonation. In Fracture and Damage in Quasibrittle Structures. 1. Prague, Czech Republic: E&FN Spon, London, 1994. s. 511 ( s.)ISBN: 0419-19280- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Effect of Composition and Environmetal Factors on Damage of Concrete Caused by Carbonation: A Probabilistic Modelling. In 1994. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

 • 1993

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Probabilistic Modelling and Optimization of Curing of Concrete: Duration of Curing, Resistance against Frost. 1993. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., SHIRAISHI, N. Latin Hypercube Response Approximation and Sensitivity Analysis for Reliability Problems. 1993, č. 3, s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., SHIRAISHI, N. Sensitivity Analysis of Structures: A Review. In 1993. s. 201 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Probabilistic Modeling of Concrete Strength in Heating Process. In 1993. s. 1281 ( s.)
  Detail

  ŠEJNOHA, J., ŘEŘICHA, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., FLORIAN, A. Nelineární výpočty železobetonových konstrukcí. In 1993. s. 7 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.