Detail projektu

Modelování nejistot při hodnocení spolehlivostibetonových konstrukcí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

V souvislosti s rozvojem výpočetní techniky se rozšiřuje využití numerických simulací při rozboru spolehlivosti železobetonových konstrukcí. V porovnání se zjednodušenými inženýrskými postupy umožňují nelineární numerické metody lépe postihnout odezvu rozsáhlých a komplexních konstrukcí s více způsoby porušení. Tím přispívají k hospodárnosti návrhů a hodnocení životnosti existujících konstrukcí. Cílem projektu základního výzkumu je doplnit chybějící znalosti o pravděpodobnostních modelech základních veličin, jejich prostorové variabilitě a o modelových nejistotách. Budou navrženy způsoby stanovení návrhové odolnosti na základě omezeného počtu simulací a prověří se limity pro jejich použití na základě porovnání s plně pravděpodobnostním rozborem. Obdobně se kriticky zhodnotí i postupy zavedené v normativních dokumentech. Dosažené výsledky budou využity při spolupráci s mezinárodními vědeckými organizacemi a uplatní se v Eurokódech pro navrhování i dokumentech fib a Joint Committee on Structural Safety.

Klíčová slova
nejistoty;nelineární analýza;numerické simulace;prostorová variabilita;spolehlivost;stochastický model;způsob porušení;železobetonové konstrukce

Označení

20-01781S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
České vysoké učení technické v Praze
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující