Detail projektu

Numerické modelování smykového porušení betonových nosníků se smykovou a bez smykové výztuže s následným odhadem návrhové hodnoty únosnosti

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Cílem předkládaného projektu bude porovnání výpočtových postupů pro stanovení únosnosti betonového štíhlého nosníku se smykovou a bez smykové výztuže. Hodnota únosnosti bude stanovena dle platných mezinárodních předpisů pro navrhování betonových konstrukcí a následně pomocí prostředků nelineární lomové mechaniky v kombinaci s numerickým modelováním porušení nosníku metodou konečných prvků. Odhad návrhové únosnosti bude proveden na základě deterministického výpočtu dle metod ECOV a PSF a na základě plně pravděpodobnostního výpočtu.

Označení

FAST-J-10-6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doležel Jiří, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)