Detail projektu

Účinné přístupy neurocomputing pro analýzu a posouzení konstrukcí

Období řešení: 01.04.2014 — 31.12.2016

Označení

LH14334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.04.2014 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.04.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT II (2011-2017)
- plně financující (2014-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Small-sample artificial neural network based response surface method for reliability analysis of concrete bridges. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. p. 1903-1909. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; SADÍLEK, V. Program pro usnadnění stochastické analýzy v programu ATENA. In Juniorstav 2015: Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PAN, L.; CAO, M. Sensitivity analysis strategies for artificial neural networks modelling of engineering problems. In Proceedings of the International Conference on Civil, Urban and Environmental Engineering (CUEE2014). Beijing: 2014. p. 161-169. ISBN: 978-1-78466-044-4.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; CAO, M. Soft Computing and Stochastic Optimization Approaches for Uncertain Design Parameters Determination of Post-Tensioned Composite Bridge. In Structural Reliability and its Applications (APSSRA ´6). Shanghai, China: 2016. p. 624-629. ISBN: 978-7-5608-6303-0.
Detail

NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M. Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy. Journal of Computer and Communications, 2014, vol. 2, no. 11, p. 31-37. ISSN: 2327-5219.
Detail

LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D. Double-Loop Optimization and Soft Computing Based Inverse Analysis Approaches for Performing Reliability-based Design. In Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Civil-Comp Proceedings. Praha, Česká republika: Y. Tsompanakis, J. Kruis, B.H.V. Topping, 2015. p. 1-15. ISBN: 978-1-905088-64-5. ISSN: 1759-3433.
Detail

CAO, M.; PAN, L.; GAO, Y.; NOVÁK, D.; DING, Z.; LEHKÝ, D.; LI, X. Neural Network Ensemble-based Parameter Sensitivity Analysis: Illustrated on Civil Engineering Systems. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2017, vol. 28, no. 7, p. 1583-1590. ISSN: 0941-0643.
Detail

LEHKÝ, D.: IRel; IRel. Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm/lehky.d/irel/irel.html. (software)
Detail