prof. Ing.

Drahomír Novák

DrSc.

FAST – proděkan

+420 54114 7360, +420 54114 7372
novak.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Tvůrčí aktivity

  • NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.: 1/12250/2014; Experimentálně-výpočtové stanovení lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní analýzy s využitím neuronových sítí. Ústav stavební mechaniky, Veveří 95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • DOLEŽEL, J.; NOVÁK, L.; NOVÁK, D.: IO-SUPPORT; IO-SUPPORT. Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm/lehky.d/io-support/io-support.html. (software)
    http://www.fce.vutbr.cz/stm/lehky.d/io-support/io-support.html, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.