Detail projektu

Účinné semi-pravděpodobnostní metody při návrhu a posouzení konstrukcí

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

Cílem projektu je rozvoj a implementace pokročilých matematických nástrojů pravděpodobnostních a semi-pravděpodobnostních přístupů pro návrh a posouzení betonových konstrukcí, především mostů. V rámci vývoje a aplikace metodiky stochastické analýzy se jedná zejména o efektivní metody pro pokročilé stanovení návrhové únosnosti. Cíle projektu jsou: Vývoj software pro stanovení únosností konstrukce integrující výsledky FEM analýz a statistické simulace na základě semi-pravděpodobnostních metod; Vývoj software pro stanovení významnosti parametrů modelu, tzv. citlivostní analýzu; Vývoj software pro predikci únosnosti betonového průřezu v čase; Ověření přístupů a software na reálných betonových konstrukcích. Záměrem je vývoj software do konce řešení projektu a jeho následné využití.

Popis anglicky
The aim of the project is development and implementation of advanced matematical tools probabilistc and semi-probabilistic approaches for design and assessment of concrete structures, mainly bridges. Within the framework of development stochastic analysis method, mainly effective methods to determine design ultimate capacity. The aims of the project are: Software to determine ultimate capacity of structure integrating results of FEM analyses and statistical simulation, based on semi-probabilistic methods; Software for determination of importance of model parameters, so called sensitivity analysis; Software for prediction of ultimate capacity of concrete cross-section in time; Verification of approaches and software for real concrete structures a consequent utilization.of software tools.

Klíčová slova
Betonové konstrukce; spolehlivost; mezní únosnost; nelineární analýza; semi-pravděpodobnostní metody; citlivost

Klíčová slova anglicky
Concrete structures; reliability; ultimate capacity; nonlinear analysis; semi-probabilistic method

Označení

TH04010138

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (02.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2019-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

DOLEŽEL, J.; PROKŠ, T.; NOVÁK, D.; VYHLÍDAL, M. Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí. In 26.Betonářské dny(2019). 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail