Detail projektu

Pokročilá komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Předkládaný projekt cílí na realizaci pokročilého zařízení sloužícího k příjmu a odesílání dat z měření fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT). Klíčovým přínosem je přenos dat s využitím heterogenních komunikačních technologií Narrowband IoT (NB-IoT) a LoRaWAN tj., možnost kombinace odlišných technologií v závislosti na dynamicky se měnících parametrech prostředí. Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončené, juniorské mezifakultní projekty FAST/FEKT-J-16-3344, FAST/FEKT-J-18-5365 a FAST/FEKT-J-19-5801.

Označení

FAST/FEKT-J-20-6455

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štůsek Martin, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Novák Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)