doc. Ing.

Zdeněk Skála

CSc.

FME, EI DPE – Associate professor

+420 54114 2588
skala@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Projects

 • 2019

  FV40059, Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.12.2022
  Detail

 • 2014

  TA04021135, Výzkum a vývoj integrovaného odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20,25,30,40,501,100 kW, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Středoevropský energetický institut, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 30.06.2015
  Detail

 • 2012

  Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02020457, Využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu technologicky využitelného tepla a elektrické energie expanzní horkovzdušnou turbínou, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/551, Horkovzdušný energetický systém pro kombinované chlazení elektrolytických van při výrobě hliníku a výrobu elektrické energie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI3/151, Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/276, Výzkum a vvývoj automatického parního kotle se zásobníkem pro ekoligické spalování, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 30.06.2013
  Detail

  GA101/09/1464, Termodynamická analýza procesů spalování a zplyňování biopaliv, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  FI-IM5/159, Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí, zahájení: 01.05.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA5/011, Výzkum a vývoj transferu těžkých kovů z komunálních odpadů, zahájení: 14.03.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace a rozvoj palivové laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FT-TA4/027, Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 30.04.2010
  Detail

 • 2006

  GA101/06/0650, Výzkum čištění energoplynu, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  1H-PK/09, Výzkum a vývoj kotlů pro ekologické a efektivní využití uhelného metanu, zahájení: 01.07.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FI-IM/064, Výzkum a vývoj kotle s příslušenstvím pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy , vedlejších produktů zemědělské výeoby, zahájení: 01.05.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA101/04/1278, Energetické parametry biomasy, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  FF-P2/050, Využití tepelných čerpadel při vytápění a přípravě tepla užitkové vody v kombinaci a kondenzačním kotlem na spalování zemního plynu a propanu, zahájení: 01.04.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  FF-P/115, Výzkum a vývoj zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve výkonové třídě mikrokogenerace na bázi Stirlingova motoru s možností splaování biomasy, zahájení: 01.05.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA101/02/0477, Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  OE79, Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů , zahájení: 01.07.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Energetický ústav, odbor energetického inženýrství, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1999

  Optimalizace návrhu a provozu parních kotlů na spalování městských odpadů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.01.2002
  Detail

  MSM 262100004, Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1998

  OE51/2, Řízení odpadového hospodářství v městské aglomeraci se spalovnou odpadu , zahájení: 01.09.1998, ukončení: 31.08.2000
  Detail

  GA101/98/0271, Optimalizace spalování tuhých domovních odpadů s cílem snížit emise CO a NOx ve spalinách, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1995

  GA101/95/0464, Vývoj směšovacího hořáku s ventilátorem vzduchu na spalování zemního plynu s potlačenou tvorbou NOx, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1996
  Detail