Project detail

Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů

Duration: 01.07.2001 — 31.12.2003

On the project

Optimalizace spalování s cílem snížit nedopal ve škváře a zkvalitnit škváru. Roztřídění škváry na jednotlivé frakce a jejich následné využití ve stavebním průmyslu.

Mark

OE79

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koňařík Milan, Ing. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2001-07-01 - 2003-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

- part funder
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

- whole funder (2003-01-30 - not assigned)

Results

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu. In RECYCLING 2002 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Sborník přednášek konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství., 2002. s. 40 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů. In RECYCLING 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu. In RECYCLING 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

SKÁLA, Z.: VUT-EÚ-QR-41-03; Návrh opatření pro řízení spalování (režimové karty). SAKO Brno, a.s., spalovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail