Project detail

Výzkum a vývoj transferu těžkých kovů z komunálních odpadů

Duration: 14.03.2008 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na praktickou aplikaci výzkumu transferu těžkých kovů při spalování a na návrh metody, která umožní při minimu nákladných měření a analýz získat relevantní výsledky skladby spalovaného odpadu pokud se týká problematických prvků. Pro zpracování výsledků budou použity metody matematické statistiky. To umožní minimalizovat počet měření a přesto získat věrohodné výsledky obsahu problematických prvků ve spalované odpadu. Na základě získaných poznatků bude optimalizována spotřeba aditiv a přídavných látek a prokazatelně docílena úspora provozních nákladů. Výsledkem bude provozní předpis ve formě režimových karet pro spalovnu v Brně.

Description in English
This project is aimed to the proposal of a Metod whitch allows to obtain relevant results about waste composition of problematieal elements in the combusted waste when the minimum expensive measurements and analyse is performed. Methods of mathematical statistics will be used for results evaluation. That will allow to minimize the number of measurements and after all to obtain believable results of problematical elements content. On the base of obtained results it is necessary to optimize the additive and additional matters consumption

Keywords
spaliny, popel, polétavý popel, aktivní uhlík, aditiva, emisní limity

Key words in English
flue gas, bottom ash, fly ash, active carbon, additives, emission limits

Mark

FT-TA5/011

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koňařík Milan, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2008-03-14 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- whole funder (2008-03-14 - 2010-12-31)

Results

BOGDÁLEK, J. Statistický model experimentu. Brno: FSI VUT Brno, 2008. s. 1-15.
Detail