Project detail

Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Cílem projektu je provést teoretické analýzy, návrh a výrobu prototypu technologického zařízení pro výrobu čisté páry. Využít princip spojení deskového výměníku a separátoru páry. Vytvořit vlastní software pro řízení vyvíječe čisté páry. Inovativnost řešení spočívá v použití deskového výměníku tepla ve spojení se separátorem páry, ze kterého je pára o požadovaných parametrech odebírána pro další potřebu. Současně pro český trh pořídit a zprovoznit soupravu pro certifikované měření požadovaných fyzikálních parametrů čisté páry. Vytvořit tak v ČR servisní službu měření kvality čisté páry pro zdravotnická, potravinářská, ale i jiným zařízení.

Description in English
The target of the project is the theoretical analysis, design and manufacture of a prototype of technological equipment used for the production of clean steam. It is focused on using the principle of plate-type heat exchanger and steam separator, including the draw up of own software to control the operation of the clean steam generator. Innovative in the solution proposed is the combination of a plate-type heat exchanger and a steam separator from the latter of which clean steam of specified parameters is take off for further use. Another point of focus is the idea to offer the Czech market and to put for use an instrument package for carrying out certified measurements of physical parameters of clean steam, and to establish a service at the Czech national level for the measurement of the quality of clean steam for use in medical care, food industry and other areas of prospective usage

Keywords
čistá pára, parní kotel, odvaděč kondenzátu, měření fyzických parametrů čisté páry

Key words in English
clean steam; clean steam generator; plate-type heat exchanger; steam separator; measurement of physical parameters of the clean steam

Mark

FR-TI3/151

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Lněníček Ladislav, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- part funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

MACKŮ, R.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.: 25615; Laserový měřič vzdálenosti. UFYZ FEKT VUT v Brně a ASL a.s., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
Detail

TOFEL, P.; HOLCMAN, V.: SofB; Software pro vyhodnocení EEG dat. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-vyhodnoceni-EEG-dat. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-vyhodnocení-eeg-dat. (software)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; TOFEL, P.: AU_FY_01; PLC řízení procesu vytvrzování karbonových prvků. UFYZ FEKT VUT V Brně, fy Carbon, Lipnik nad Bečvou, http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
Detail

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-02; Systém řízení Autoklávu. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
Detail