Project detail

Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Výstupem řešení bude návrh uplatnění termoelektrických generátorů pro výrobu elektrické energie na spalovacích zařízeních malých výkonů využívající tuhá paliva.Experimentální část řešení bude zaměřena na ověření možnosti realizace termoelektrického generátoru, který by využíval hnací tepelné energie spalovací jednotky a produkoval elektrickou energii. Vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků je předpokládaný výkon termoelektrického generátoru 100 We.

Mark

FSI-J-12-1780

Default language

Czech

People responsible

Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Štelcl Otakar, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Thermoelectric Power generation Utilizing the Waste Heat from a Biomass Boiler. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2013, vol. 42, no. 7, p. 2198-2202. ISSN: 0361-5235.
Detail

ŠTELCL, O.; BRÁZDIL, M.; SKÁLA, Z.: TG2; Krbová vložka s termoelektrickým generátorem. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail