Project detail

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Duration: 01.05.2008 — 31.12.2010

On the project

Řešení projektu představuje návrh a výrobu prototypu koncepčně zcela nové kogenerační jednotky. Spočívá v použití jednohřídelového turbosoustrojí, kde je kompresorem stlačený vzduch ve výměníku, tvořícím součást spalovací komory energoplynu ohříván až na teplotu 900oC a následně expandován ve dvoustupňové expanzní turbině. Z turbiny vystupující vzduch s teplotou cca 450 oC je využit pro zplyňování a spalování. Energoplyn se v tomto případě nemusí před spalovací komorou chladit ani čistit od dehtů. Pro energetické využití energoplynu v tomto projektu bude PBS modifikovat turbogenerátorovou jednotku. Navrhovaná zplyňovací jednotka Ateka bude přizpůsobena procesně i kapacitně tomuto typu jednotky. Předpokládaný elektrický výkon v tomto systému bude 2 x 75 kWe = 150 kWe.

Description in English
Built - up and experimental plant tested pilot equipment on gasification sorted waste and biomass for combination production electric equipment and heat energy by the help of turbine-generator unit powered by hot airSolving project presents proposal and production pilot conceptual quite new combined heat and power unit. Consists in utilization single shaft turbine-generator unit, where's compressor pressure air in exchanger, constitutive combustor energogas heated beyond temperature 900oC and subsequently expanded graphite in two stage expansionary turbine. From turbine way out air with temperature c. 450 oC is used for gasification and burning. Energogas in this case doesn't need to in face of combustor cool down nor purify from tar dust. To energic usage energogas in this project will PBS modify turbo - generator period suggested gasification unit from Ateko will tailored procedural and capacity this type unit. Supposed electric output in this system will 2 x 75 kWe = 150 kWe.

Keywords
plynofikace, energoplyn, turbína, separovaný odpad, biomasa

Key words in English
Gasification, Energogas, Turbine, Selected waste, Biomass

Mark

FI-IM5/159

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Jelínek Miloš, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2008-05-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- part funder (2008-05-01 - 2010-12-31)

Results

LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In Energy problems and enviromental engineering - proceedings. WSEAS, 2009. p. 363-368. ISBN: 978-960-474-093-2.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; POSPÍŠIL, J. Atmospheric Fluidized Bed Biomass and Waste Gasification. WSEAS Transactions on Power Systems, 2009, vol. 4, no. 5, p. 157-166. ISSN: 1790-5060.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy a odpadů. All for Power, 2009, roč. 3, č. 2, s. 62-64. ISSN: 1802-8535.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z. Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů. In TOP 2011, zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-227-3519-3.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Gasification of biomass and sorted municipal waste (RDF) and cogeneration with using turbo-set. ERIN 3, 2010, vol. 3, no. 3, p. 8-11. ISSN: 1337-9089.
Detail

LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 10, s. 18-19. ISSN: 1212-7779.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s horkovzdušnou turbínou s využitím zplańování biomasy a odpadů. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 15, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1335-1532.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.: hořák; Hořák pro spalování plynu ze zplyňování. laboratoř C3. (funkční vzorek)
Detail