Project detail

Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

V projektu bude řešena aktuální problematika zplyňování biomasy a odpadů se zřetelem na posouzení nebezpečných látek obsažených v plynných produktech a dehtu. Budou sledovány prioritní organické polutanty znečišťující složky životního prostředí pomocí moderních analytických separačních postupů, které budou pro účely posouzení kontaminace optimalizovány a validovány. Získané výsledky budou interpretovány jak z hlediska optimalizace termického zpracování biomasy a odpadů, tak také z pohledu znečištění životního prostředí.

Mark

FCH/FSI-J-14-2364

Default language

Czech

People responsible

Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hrnčířová Michaela, Ing. - fellow researcher
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Oborná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sýkora Richard, Ing. - fellow researcher
Štefka Michal, Ing. et Ing. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Židek Michal, Ing. - fellow researcher
Špiláček Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Dept. of Power Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. TECHNICAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF COGENERATION TECHNOLOGY USING COMBUSTION AND GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2014, vol. 54, no. 1, p. 42-51. ISSN: 1210-2709.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. p. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239-2.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Calculation of Heat Transfer in Water Heater. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, no. 3, p. 351-354. ISSN: 1307-6892.
Detail

MATÚŠ, M.; KRIŽAN, P.; ŠOOŠ, Ĺ.; BENIAK, J.; LISÝ, M. THE INFLUENCE OF SIZE FRACTION AND MOISTURE CONTENT ON THE COMPRESSIBILITY OF WOOD SAWDUST IN EFFECTIVE PROCESS OF PRODUCTION A SOLID BIOFUEL. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 553-560. ISSN: 1314-2704.
Detail

KRIŽAN, P.; SVÁTEK, M.; MATÚŠ, M.; BENIAK, J.; LISÝ, M. DETERMINATION OF COMPACTING PRESSURE AND PRESSING TEMPERATURE IMPACT ON BIOMASS BRIQUETTES DENSITY AND THEIR MUTUAL INTERACTIONS. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 133-140. ISSN: 1314-2704.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; KOIŠ, J. Heat Transfer in KWH Heat Exchanger. In List of Articles. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 100-106. ISBN: 978-80-01-05665-3.
Detail