Project detail

Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy

Duration: 01.04.2007 — 30.04.2010

On the project

Cílem projektu je výzkum, vývoj a následná realizace výroby prototypů automatických kotlů se zásobníky pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Ekologickým spalováním těchto obnovitelných zdrojů se ušetří fosilní paliva, v lesním hospodářství se sníží různá rizika (škůdci, choroby, lesní požáry) a v zemědělské výrobě pomůže řešit problém co s vedlejšími produkty (zaorání je ekonomicky nevýhodné a z hlediska rozkladu v půdě někdy nemožné (např. u slámy apod.) a hlavně snižuje produkci skleníkového plynu CO2.

Description in English
The project is aimed to research and development prototype of self-acting boilers with fuel bin for ecological combustion renewable energy sources. It means biomass and wood chips. Ecological combustion of renewable fuels spares fossil fuels and decreases production of CO2 ( greenhouse gas).Utilizing of biomass will decrease risk of fire, pests and tree illness in forestry and in agricultural will solve problem with by-products and rests of farmstanding production.

Keywords
biomasa, obnovitelné zdroje energie, robotické pracoviště, primární vzduch, sekundární vzduch, kotel, výměník, peleta, emise plynů

Key words in English
biomass, renewable energy source, robotic work place, primary air, secondary air, combustible volatile matter heating surface, condensing of water vapor, heat exchanger, pellets, gas emissions

Mark

FT-TA4/027

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Albert, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2007-04-01 - 2010-04-30)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- whole funder (2007-04-01 - 2010-04-30)

Results

TOMÁŠEK, A.; SKÁLA, Z. Roční výzkumná zpráva projektu - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem, pro spalování zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Roční zpráva projektu FT-TA 4/027. 1. ATOMA Tepelná technika: 2007. s. 1-22 ( s.)
Detail

SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.; TOMÁŠEK, A.: kotel 150 kW bio; Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 150 kW pro ekologické spalování biomasy. Ing. Albert Tomášek - ATOMA, Sladkovského 8, 612 00 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (prototyp)
Detail

SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.; TOMÁŠEK, A.: fytokotel; Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 100 kW pro ekologické spalování biomasy. Ing. Albert Tomášek - ATOMA., Sladkovského 8, Brno 612 00. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (prototyp)
Detail