Project detail

Vybrané komponenty trigeneračních procesů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Kogenerace či trigenerace je v posledních letech vysoce ceněným způsobem výroby elektrické energie, tepla a chladu. Pro zvyšování účinnosti kogeneračních či trigeneračních jednotek je nutné se zaměřit na efektivitu jednotlivých komponent, tuto zlepšovat a tím zvyšovat účinnost celého cyklu.

Mark

FSI-S-11-7

Default language

Czech

People responsible

Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brabec Vít, Ing. - fellow researcher
Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Fortelný Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Gongol Jakub, Ing. - fellow researcher
Chroboczek Libor, Ing. - fellow researcher
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lisý Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Moskalík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Salami Najdat, Ph.D. - fellow researcher
Šamalík Jakub, Ing. - fellow researcher
Šen Hugo, Ing. - fellow researcher
Škorpík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škvařil Jan, Ing. et Ing. - fellow researcher
Štelcl Otakar, Ing. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J. Vývoj malého pístového parního motoru. Energetika, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 110-112. ISSN: 0375-8842.
Detail

BRÁZDIL, M.; ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Automatic biomass boiler with an external thermoelectric generator. Acta Polytechnica, 2014, roč. 54, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1210-2709.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Kotle. TZB-info, 2012, roč. 1, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

FIEDLER, J. Výhody a omezení malých kogeneračních jednotek. TZB-info, 2011, roč. 10, č. 48, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

FIEDLER, J. Malá nebo velká kogenerace. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 5-6. ISSN: 1210-6003.
Detail

LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. New cogeneration technology for small industrial application. Acta metalurgica slovaca, 2011, vol. 2, no. 1, p. 126-131. ISSN: 1338-1660.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, vol. 4, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1848-0071.
Detail

SALAMI, N. GASIFICATION IN FLUIDIZED BED: EFFECT OF USING OF THE AIR/ STEAM AS GASIFYING AGENT ON THE SYNGAS COMPOSITION. In Enrgie z biomasy 2013 - sborník příspěvků z odborné konference. Brno: 2012. p. 95-102. ISBN: 978-80-214-4685-4.
Detail

BRÁZDIL, M. Možnosti využití termoelektrických jevů pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 33, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

KRACÍK, P. Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích. 1. Brno: 2013.
Detail

MATĚJKOVÁ, J.; SUK, L.; HNILIČKOVÁ, V.; ŠVIHEL, M.; NOVOTNÝ, F. Malé jaderné zdroje, jejich vývoj a možnost uplatnění – šance pro teplárenství. In ENKO 2012. Praha: JMM consulting, 2012. s. 1-59. ISBN: 978-80-260-2221-3.
Detail

MATĚJKOVÁ, J.; SUK, L.; HAVLÍN, J.; ŽIVNÝ, A. VÝVOJ A MOŽNÉ APLIKACE MALÝCH A STŘEDNÍCH REAKTORŮ – 5. GENERACE SE HLÁSÍ O SLOVO. In NERS 2012. Praha: jmm consulting, 2012. s. 1-51. ISBN: 978-80-260-3495-7.
Detail

KRACÍK, P. Současné trendy v kogeneraci. Kotle a energetická zařízení, 2012, roč. 21, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1804-6673.
Detail

BRÁZDIL, M. Peltierovy články pro výrobu elektrické energie. In ENERGIE Z BIOMASY XII: Sborník příspěvků ze semináře. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 23-28. ISBN: 978-80-214-4403-4.
Detail

BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. A WAY TO USE WASTE HEAT TO GENERATE THERMOELECTRIC POWER. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 4, s. 21-25. ISSN: 1210-2709.
Detail

SALAMI, N. Experimental Study to Extract Water from the Air in the Semi-Arid Countries, Homs, Syria. In 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: VUT Brno, 2012. p. 209-212. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O. Biomass Gasification - Primary Methods for Elimination Tar. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 3, p. 66-70. ISSN: 1210-2709.
Detail

TŘINÁCTÝ, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: TG3; Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

LOKAJ, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: uTEG; Termoelektrický mikrogenerátor. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: TG1; TERMOELEKTRICKÝ GENERÁTOR PRO VYUŽITÍ TEPELNÉ ENERGIE SPALIN KOTLŮ MALÝCH VÝKONŮ. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail

KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.: Atmosférický stand; Experimentální zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail

POSPÍŠIL, J., ŠKORPÍK, J., SKÁLA, Z., BALÁŠ, M., LISÝ, M.: Energie z biomasy XII. Brno (23.11.2011)
Detail

ZÁRYBNICKÁ, M., MOSKALÍK, J., POSPÍŠIL, J., LISÝ, M.: Absolvent pro 21. století. Brno (02.12.2011)
Detail

STU Košice: Technika ohcrany prostredie TOP 2011. Častá papiernička (14.06.2011)
Detail