Project detail

Využití tepelných čerpadel při vytápění a přípravě tepla užitkové vody v kombinaci a kondenzačním kotlem na spalování zemního plynu a propanu

Duration: 01.04.2003 — 31.12.2005

Mark

FF-P2/050

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Albert, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2003-04-01 - 2005-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - PROGRES

- part funder (2003-04-01 - 2005-12-31)

Results

POSPÍŠIL, J. Nové trendy ve vytápění zemním plynem. Technika a trh, 2005, roč. 13, č. 11-12, s. 64-65. ISSN: 1210-5902.
Detail

TOMÁŠEK, A.; POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z.: Absorpční čerpadlo AT1; Experimentální oběh absorpčního tepelného čerpadla. Atoma tepelná technika, s.r.o. (funkční vzorek)
Detail

POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z.; TOMÁŠEK, A.: Absorpční TČ; Energoblok složený z absorpčního TČ a kondenzačního plynového kotle. Atoma-tepelná technika, s.r.o.. (prototyp)
Detail