Project detail

Výzkum čištění energoplynu

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je vyzkoušet v poloprovozních podmínkách účinnost odstraňování dehtů z plynu získaného zplyňováním biomasy (energoplynu) na kovovém Ni - katalyzátoru. Katalyzátor bude k pokusům zakoupen, vlastní filtr bude v rámciprojektunavržen, vyroben a instalován do experimentálního zařízení za horký filtr

Description in English
The essence of the proposed project is to examine in pilot plant conditions efficiency of tar removal from the gas generated by biomass gasification (producer gas) using metallic Ni catalyst. The catalyst will be purchased for the purpose of the tests, the filter itself will be designed, manufactured and installed in the experimental setup at the outlet of the hot filter within the frame of the project. Influence of producer gas temperature on catalyst efficiency will be monitored as well as its potential and its activities in time. The aim is to achieve further tar content reduction in producer gas. The project has the nature of research involving a significant volume of experiments that are necessary for its successful completion.The research will be carried out at the Brno Technical University using its pilot plant experimental AFB generator with thermal output 100 kW. Hot filter. The project is a follow-up of one's own experimental research and world's latest know-how.

Keywords
biomasa, plynofikace, výroba plynu, čištění plynu

Key words in English
Biomass; Gasification; Producer Gas; Gas Cleaning; CHP

Mark

GA101/06/0650

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2006-01-01 - 2008-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Použití katalyzátorů na bázi kovu pro čištění energoplynu. In Technika ochrany prostredie, zborník proceedings. Brno: 2006. s. 27-33. ISBN: 80-227-2436-X.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; ŠEN, H.; OCHRANA, L. Deaktivace kovových katalyzátorů. In Energie z biomasy V, sborník přednášek. Brno: VUT v Brně, FSI, 2006. s. 13-20. ISBN: 80-214-3310-8.
Detail

BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Katalytické čištění energoplynu. In Enegie z biomasy VI, sborník přednášek. Ostrava: VEC Ostrava, 2007. s. 7 ( s.)ISBN: 978-80-248-1535-0.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Gas from Biomass Gasification in Cogeneration. In New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. 1. Athens, Greece: WSEAS Press, 2008. p. 126-131. ISBN: 978-960-6766-97-8.
Detail

LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P. Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci. In Energie z biomasy VII. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3542-1.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Čištění energoplynu niklovými katalyzátory. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 3, s. 18-25. ISSN: 1335-1532.
Detail

BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, roč. 15, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1801-1306.
Detail

BALÁŠ, M. Čištění plynu kovovými katalyzátory. Brno: 2010. s. 1-133.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. All for Power, 2008, roč. 2, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1802-8535.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Biomass Gasification: Gas for Cogeneration Unit . WSEAS e-journal Energy and Environment, 2008, vol. 1, no. 4, p. 203-210. ISSN: 1790-5095.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2009, roč. 19, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1210-6003.
Detail

BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Used Nickel Catalyst for Biomass Gas Cleaning. Freiberg, Německo: Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2007.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.: Malý filtr; Pokusný filtr pro použití katalyzátorů. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKALÁK, Z.: Čistící trať; Trať pro čištění energoplynu. Těžké laboratoře EU-OEI. (funkční vzorek)
Detail