Project detail

Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku

Duration: 01.01.2019 — 30.12.2022

On the project

Projektu se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou prototypu hořáku na spalování směsi zemního plynu a vodíku v určitém poměru a hlavně spalování čistého vodíku ve směsi se vzduchem. Záměr projektu má napomoci využívání el. energie při její výrobě v případě poklesu jejího odběru, její spostřeby. Dosavadní známé způsoby dostatečně neřeší otázky akumulace el. energie při výrobě z decentralizovaných zdrojů malého výkonu. Jedná se hlavně o výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů. Nadbytečná el. energie se přemění systémem elektrolýzy vody nebo využitím palivových článků na vodík, který se následně uskladní v tlakových nádobách, ze kterých se v případě potřeby využije, spálí v hořáku na spalování vodíku. Velkou výhodou spalování směsi vodíku a vzduchu je z hlediska ekologického skutečnost, že výstupem do ovzduší po spálení této směsi je vodní pára.

Description in English
The project research, development and production of a prototype burner for burning a mix of natural gas and hydrogen and especially the burning of pure hydrogen mixed with air. This aim of the project is facilitate to use of power energy in production in case of a decrease power energy consumption. The existing known methods do not sufficiently adress the handling power energy at its current smale-scale production. This is mainly of power energy production from renewable sources. This excess power energy is transformed into the system of water electrolysis or using full cells for hydrogen, which is stored in pressurized containers from which, if it is necesary gain heat energy by burning hydrogen. The great advantage of burning a mixture hydrogen and air in ecological point of view is the fact that the outlet to the atmosphere after burning mixture is water vapor without carbon dioxide.

Keywords
hořák na spalování vodík; elektrolýza vody; prototyp; emise

Key words in English
burner for burning hydrogen; electrolysis of water; prototype; emission

Mark

FV40059

Default language

Czech

People responsible

Špiláček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2018-10-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2019-07-16 - 2022-12-31)