Project detail

Výzkum a vývoj integrovaného odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20,25,30,40,501,100 kW

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

On the project

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba prototypu zařízení skládajícího se z ekologického kotle (od výkonu 20 kW až po výkon 100 kW), do kterého bude integrován odlučovač tuhých znečišťujících látek na principu vysokého napětí. V současné době dle zákona č. 201 z roku 2012 v příloze č. 10 jsou uvedeny mezní hodnoty emisí CO, TOC a TZL. Emisní hodnoty TZL jsou zde uvedeny pro roky 2014 až 2017 ve výši od 125 mg/m3 spalin až po hodnotu 150 mg/m3 spalin. Již od 1.1.2018 jsou zpřísněny tyto emise TZL na hodnotu od 60 mg/m3 spalin až po 75 mg/m3. Právě dosažení této zpřísněné produkce emisí (jak CO, TOC a hlavně TZL) bude v této době bez dalšího zařízení již velmi obtížně proveditelné. Proto je cílem tohoto projektu výzkum a vývoj a výroba prototypu výkonové řady kotlů od 20 kW do 100 kW, ve kterých bude integrován tj. neoddělitelně zakomponován odlučovač TZL na bázi vysokého napětí , ve kterém lze dosáhnout odloučení těchto TZL až na hranici pod 10 mg/m3 spalin, což má ohromný vliv na snížení prašnosti v ovzduší a tudíž i vzniku smogu. Užití elektrostatického odlučovače je zvláště účinné v oblasti submikronových částic, což je velmi pozitivní z hlediska hygienického a ochrany zdraví populace.

Description in English
The aim of the project is research and development boiler with integrated ESP (electrostatic precipitator) and production of prototype this boilers in the range capacity 20 up to 100 kW.In text of law Nu.201/2012, annex 10 is presented emissions limit for CO, TOC, PM (particulate matter). From the date 1.1.2018 emissions limit will be stricter and concentration of PM will be 75 mg/m3.To reach this limit will be difficult and production such boilers as well.That is the reason that project is realized by means od research and development boiler with integrated ESP. Boiler with integrated ESP can achiev concentration PM in flue gas under 10mg/m3. Electrostatic precipitator is very effective in the range under PM 1 (particel diametr 1 mikro and smaller).

Keywords
elektrostatický odlučovač; odlučovač prachu; škodlivina; integrovaný PM separátor; smog

Key words in English
electrostatic precipitator,dust separator- pollutants- integrated PM separator- smog

Mark

TA04021135

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Albert, Ing. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2014-07-01 - 2017-07-28)
Energy Institute
- (2017-07-28 - not assigned)
Dept. of Power Engineering
- (2014-07-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2014-07-01 - 2017-12-31)

Results

TOMÁŠEK, A.; ATOMA, TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o, Brno, Královo Pole: Usazovací elektroda elektrostatického odlučovače. 32270, užitný vzor. (2018)
Detail