Project detail

Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

On the project

Cílem projektu je výzkum a vývoj součástí a procesů spojených se spalovacím zařízením pro výrobu tepla a chladu. Spalovací zařízení přeměňuje energii z paliva na tepelnou energii, kterou lze dále využít pro přímé vytápění, pro výrobu chladu či pro výrobu elektrické energie. Projekt bude zaměřen právě na využití tepla pro výrobu chladu a elektrické energie. Dále bude zkoumán samotný proces spalování za účelem zvyšování účinnosti zařízení a snižování plynných i tuhých emisí, zejména NOx a jemných prachových částic.

Mark

FSI-S-14-2403

Default language

Czech

People responsible

Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Hrnčířová Michaela, Ing. - fellow researcher
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lisý Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Suk Ladislav, Ing. - fellow researcher
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Špiláček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štelcl Otakar, Ing. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

PAVLŮ, J. Charakteristiky výměníků tepla. internetový portál www.tzb-info.cz: tzb-info, 2012. s. 1-5.
Detail

KŘIVÁNEK, R. Long term operation of nuclear power plants – IAEA SALTO missions observations and trends. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2016, vol. 305, no. 1, p. 1-4. ISSN: 0029-5493.
Detail

KRACÍK, P.; COPEK, T.; POSPÍŠIL, J. Effect of Tube Pitch on Heat Transfer in Sprinkled Tube Bundle. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 48-48. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; KUBÍČEK, J. REMOVAL OF TAR FROM SYNGAS USING GAS SCRUBBER. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 13-13. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 56-56. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

KRAUTSCHNEIDER, R.; JOCH, L. Decreasing thermal stresses in steam generator collector welds area using external cooling. In Procedia Materials Science. Procedia Materials Science. Elsevier Ltd, 2016. p. 12-17. ISSN: 2211-8128.
Detail

KRACÍK, P.; ZACHAR, M.; COPEK, T.; POSPÍŠIL, J. Teplotní pole na skrápěném trubkovém svazku. In Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV. 1. Lednice: VUT v Brně, 2014. s. 75-81. ISBN: 978-80-214-5016-5.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KUBÍČEK, J. Mokrá vypírka pro čištění energoplynu. In Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV. 1. Lednice: VUT v Brně, 2014. s. 9-18. ISBN: 978-80-214-5016-5.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. p. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239-2.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Spalovny odpadu – odpad jako palivo. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 43, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

SALAMI, N.; SKÁLA, Z. Improve of produced gas quality by using air/steam in fluidized bed gasifier. International Journal of Energy and Environment, 2014, vol. 5, no. 5, p. 631-642. ISSN: 2076-2895.
Detail

KRACÍK, P.; COPEK, T.; ZACHAR, M.; POSPÍŠIL, J. Evaluation of the Effect of Tube Pitch and Surface Alterations on Temperature Field at Sprinkled Tube Bundle. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2015. p. 1-8. ISSN: 2100-014X.
Detail

CHLUD, M.; JOCH, L.; VAŠEK, M. Seismic response of piping systems with viscous dampers in nuclear power plants. In Conference Computational Mechanics 2014 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. p. 47-48. ISBN: 978-80-261-0429-2.
Detail

FIEDLER, J. Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.; BRÁZDIL, M. Heat transfer in rotor stator cavity. EPJ Web of Conferences, 2015, vol. 92, no. 2015, p. 558-562. ISSN: 2100-014X.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; KOIŠ, J. Heat Transfer in KWH Heat Exchanger. In List of Articles. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 100-106. ISBN: 978-80-01-05665-3.
Detail

MATÚŠ, M.; KRIŽAN, P.; ŠOOŠ, Ĺ.; BENIAK, J.; LISÝ, M. THE INFLUENCE OF SIZE FRACTION AND MOISTURE CONTENT ON THE COMPRESSIBILITY OF WOOD SAWDUST IN EFFECTIVE PROCESS OF PRODUCTION A SOLID BIOFUEL. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 553-560. ISSN: 1314-2704.
Detail

KRIŽAN, P.; SVÁTEK, M.; MATÚŠ, M.; BENIAK, J.; LISÝ, M. DETERMINATION OF COMPACTING PRESSURE AND PRESSING TEMPERATURE IMPACT ON BIOMASS BRIQUETTES DENSITY AND THEIR MUTUAL INTERACTIONS. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 133-140. ISSN: 1314-2704.
Detail

KŘIVÁNEK, R. Long term operation of nuclear power plants – IAEA SALTO peerreview service and its results. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2014, vol. 2014, no. 09, p. 99-104. ISSN: 0029-5493.
Detail

KŘIVÁNEK, R. IAEA International Generic Ageing Lessons Learned programmephase 1 results. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2014, vol. 2014, no. 11, p. 280-283. ISSN: 0029-5493.
Detail

KŘIVÁNEK, R. A peer review for long term operation. NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL, 2014, vol. 2014, no. 07, p. 35-37. ISSN: 0029-5507.
Detail

KŘIVÁNEK, R. Ageing: clarifying lessons learned. NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL, 2015, vol. 2015, no. 08, p. 24-25. ISSN: 0029-5507.
Detail

JOCH, L.; KRAUTSCHNEIDER, R. STUDY OF EXTERNAL COOLING OF STEAM GENERATOR PGV-1000M COLLECTORS POCKET WELD No. 111 FOR SUPPRESSING OF STRESS CORROSION CRACKING. In ENGINEERING MECHANICS 2014. Engineering Mechanics .... 2014. p. 268-271. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
Detail

JOCH, L.; KRAUTSCHNEIDER, R. VVER-440 Steam Generator’s Two-Phase Flow Analysis. In Engineering mechanics 2015. Engineering Mechanics .... first edition. 2015. p. 126-127. ISBN: 978-80-86246-42-0. ISSN: 1805-8248.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M. OVĚŘENÍ MOŽNOSTI ZPLYŇOVÁNÍ DODANÉHO VZORKU PALIVA. Brno: 2015. s. 1-11.
Detail

KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Vliv délky skrápěné zóny na přestup tepla u skrápěného trubkového svazku. In Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 21-30. ISBN: 978-80-214-5288-6.
Detail

HRNČÍŘOVÁ, M.; POSPÍŠIL, J. Možnosti stanovení velikosti tuhých částic. In Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 15-20. ISBN: 978-80-214-5288-6.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Matematický model cyklonového odlučovače. In Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 41-48. ISBN: 978-80-214-5288-6.
Detail

BALÁŽ, J.; FIEDLER, J. Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems. In Proceedings of the 17th International QUENCH workshop. CD. American Nuclear Society, LaGrange Park, IL (2013): American Nuclear Sociate, 2013. p. 1-11. ISBN: 978-3-923704-77-4.
Detail

POLÁČIK, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Generování vodíku pulzní elektrolýzou. In ENERGIE Z BIOMASY XVI Sborník příspěvků z konference. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 93-99. ISBN: 978-80-214-5286-2.
Detail

JOCH, L.; KRAUTSCHNEIDER, R. VVER-440 Steam Generator’s Two-Phase Flow Analysis. In Engineering Mechanics 2015. 2016. p. 57-62. ISBN: 978-3-03835-700-1.
Detail

MOSKALÍK, J. Change of operation parameters of waste incinerator by formation of deposits. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 832, p. 1-6. ISSN: 1662-7482.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Study of Air Distribution in Combustion Chamber. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 832, no. 1, p. 218-223. ISSN: 1662-7482.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KRACÍK, P.; BRÁZDIL, M.; ŠNAJDÁREK, L.; ŠPILÁČEK, M.; ŠTELCL, O.: Energie z biomasy XVI. Lednice (16.09.2015)
Detail