Project detail

Horkovzdušný energetický systém pro kombinované chlazení elektrolytických van při výrobě hliníku a výrobu elektrické energie

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Projekt sleduje záměr vyvinout a pro tržní uplatnění připravit nový cenově dostupný a ekonomicky zajímavý produkt, který umožní zefektivnit proces elektrolytické výroby hliníku a současně pokrýt část vlastní spotřeby elektrické energie. Chlazení elektrolytických van turbosoustrojím umožní zkrácení výrobního cyklu hliníku a současná výroba elektrické energie významně přispěje ke snížení podílu nakupované el.energie

Description in English
The project follows an intention to develop and prepare affordably priced and economically interested product which will increase efectivity of aluminium electrolytic production and simultaneously to cover part of self-consumption of electricity. The cooling an electrolysis cells by means of turbo generator will make possible reducing of aluminium production cycle and generated electricity will significantly contribute to reducing of purchased electricity share.

Keywords
hnací jednotka, turbogenerátor, zařízení

Key words in English
Power unit; turbo generator; unit

Mark

FR-TI3/551

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kolek Jiří, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)