Project detail

Optimalizace spalování tuhých domovních odpadů s cílem snížit emise CO a NOx ve spalinách

Duration: 01.01.1998 — 31.12.2000

Mark

GA101/98/0271

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1998-01-01 - 2000-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Results

SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Integrated dynamical model of waste combustion. In 15th International Conference on Solid Waste technology and management. USA: The Journal of Solid Wste Techhology and Managemen, 1999.
Detail

SKÁLA, Z., KOŇAŘÍK, M. Zkušenosti z provozu spalovenských kotlů spalovny tuhých domovních odpadů SAKO Brno, a. s. In Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití. Brno: Asociace výzkumných organizací, 2001. s. 94 ( s.)ISBN: 1213-2603.
Detail

SKÁLA, Z.; MARTINEC, J. Development and practical tests of isolating/cooling caspsule with sensor for insitu measurements of CO concentrating in movind grates in MSW1. Brno: VUT Brno, 2007. p. 1-15.
Detail

SKÁLA, Z., KOŇAŘÍK, M. Návrh automatické regulace spalování a optimalizace provozu. -. Brno: MŠMT, 2001.
Detail

NĚMEC, Z. Automatické řízení spalovacího procesu v SAKO Brno. VUT Brno: 2000.
Detail

SKÁLA, Z., BERÁNEK, B., BOGR, J. Optimalizace spalování spalovenského kotle. In Spalování a životní prostředí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní - katedra energetiky, 2001. s. 170 ( s.)ISBN: 80-7078-906-9.
Detail