Project detail

Výzkum a vvývoj automatického parního kotle se zásobníkem pro ekoligické spalování

Duration: 01.07.2009 — 30.06.2013

On the project

Cílem projektu je výzkum, vývoj a následná realizace výroby prototypu automatického parního kotle se zásobníkem paliva, pro ekologické a efektivní spalování obnovitelných zdrojů energie - fytomasy, čímž bude dosaženo výroby tepelné a elektrické energie bez využití fosilních paliv. Vypouštěné emise CO2 nebudou započítány do emisních limitů ČR. Cena vyrobené energie a využití místních zdrojů bude mít pozitivní dopad na ekonomiku provozovatele i souvisejícího mikro-regionu.

Description in English
The aim of this project is research and development and manufacturing of prototype selfcontroling steam boiler with fuel bin for ecological and effective burning of biomass-renewable energy sources.It will be produced electricity without using of fossil fuels. Emissions of CO2 doesnt count into emission limit Czech Republic.Cost of energy and using of local energy sources will be positive for operator and micro region.

Keywords
obnovitelné zdroje energie, parní kotel, zásoba páry, parní buben, fosilní palivo, fytomasa, přehřívač

Key words in English
renewable energy sources; steam boiler; steam capacity; steam pressure; steam drum; flue gas duct; superheater; screwtransporter; fuel bin; contro unit; grate; ash

Mark

FR-TI1/276

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Albert, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2009-07-01 - 2013-06-30)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2009-07-01 - 2013-06-30)