Project detail

Řízení odpadového hospodářství v městské aglomeraci se spalovnou odpadu

Duration: 01.09.1998 — 31.08.2000

Mark

OE51/2

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (1998-09-01 - 2000-08-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

- whole funder

Results

URBÁNEK, J., SKÁLA, Z., URBÁNEK, K. Eco-Anthroposophy - New Aproach to Environmental Management. In Proceedings of the fifteenth internatinal conference on solid waste technology and management. Chester, Pennsylvania, USA: The Journal of Solid Waste technology and Management, 1999. p. 1 ( p.)
Detail

SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Integrated Dynamical Model of Waste Combustion. In Proceedings of the fifteenth internatinal conference on solid waste technology and management. Chester, Pennsylvania, USA: The Journal of Solid Waste technology and Management, 1999. p. 1 ( p.)
Detail

SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Method DYVELOP - The Instrument for not only Industrial Environmental Management. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference and Exhibition. Orlando, Florida, USA: U.S. Department of Energy, Florida State University, 2001. p. 149 ( p.)
Detail

SKÁLA, Z. Roštové kotle pro spalování tuhých komunálních odpadů. In Kotle a energetická zařízení 2001. Brno: Kongresové centrum Brno, a. s., 2001. s. 175 ( s.)ISBN: 1212-463X.
Detail

SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Method DYVELOP- the Instrument for not only Industrial Environmental Management. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference. Orlando, Florida: International Conference, Orlando, Florida, 2001. p. 97 ( p.)
Detail