Project detail

Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004

Mark

GA101/02/0477

Default language

Czech

People responsible

Koňařík Milan, Ing. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2002-01-01 - 2004-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2002-01-01 - 2004-12-31)

Results

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Koncepce řízení spalovenského kotle. In Control of Power & Heating Systems 2002. Zlín, Česká republika: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2002. s. 126 ( s.)
Detail

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Automatické řízení procesu spalování pevného komunálního odpadu. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT v Brně, Asociace výzkumných organizací, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2317-X.
Detail

NĚMEC, Z. Identifikace regulované soustavy - aplikace pro parní kotel. In Matlab 2003. Praha: 2003. s. 398 ( s.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody. In Dny spalování 2004 (DAYS OF COMBUSTION 2004). Brno, Česká republika: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2650-0.
Detail

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází. In Control of Power Systems ´04. Bratislava: STU Bratislava, Faculty of Electical Engineering and Information Technology, 2004. s. 188 ( s.)ISBN: 80-227-2059-3.
Detail

SKÁLA, Z., NĚMEC, Z. Automatické řízení procesu spalování pevného komunálního odpadu. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Terris 2002, a.s., 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2317-X.
Detail

NĚMEC, Z. Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení. Energetika, 2005, roč. 55, č. 5, s. 168 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle – příklad řešení. Energetika, 2005, roč. 55, č. 5, s. 168 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

NĚMEC, Z.; SKÁLA, Z.; KOŇAŘÍK, M. Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle. VUT-FSI. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Stabilizace provozu spalovenského kotle, regulace napájecí vody. 2004.
Detail

SKÁLA, Z.; NĚMEC, Z.: VUT-EÚ-QR-30-04; Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle. SAKO Brno, a.s., divize spalovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail