Project detail

Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2003

On the project

Teoretický a experimentální výzkum zplyňování biomasy, úspor energie v technologických procesech, vodních turbín pro malé spády a větší průtoky a odvodu a přenosu tepla v transmutorech pro další využití vyhořelého jaderného paliva

Description in English
Theoretical and experimental research into biomass gasification, energy saving in industrial processes, water turbines for small heads and higher flow rates and heat transfer in transmutors for nuclear spent fuel utilization

Mark

MSM 262100004

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1999-01-01 - 2003-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- part funder (1999-01-01 - 2003-12-31)

Results

POCHYLÝ, F. Charakteristika spirály odstředivého čerpadla. In Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava, Slovenská republika: Slovenská technická univerzita v Btatislave, Strojnícka fakulta, 2000. s. 6-37 ( s.)ISBN: 80-227-1436-4.
Detail

POCHYLÝ, F. Lineární vlnová rovnice kapaliny. In Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Rajecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2000. s. 153 ( s.)ISBN: 80-7100-729-3.
Detail

SKÁLA, Z., OCHRANA, L. Alternative Fuel fired CHP (Cogeneration plant). In 18th WEC Congress - Argentina 2001. Buenos Aires, Argentina: 18th WEC Congress - Argentina 2001 Organizing Comitee, 2001. p. 166 ( p.)
Detail

RUDOLF, P. VÝPOČET VÍROVÉ TURBÍNY. In Sborník mezinárodní konference o vodní energetice Hydroturbo. Trenčín: Slovenské elektrárne a.s., 2001. s. 273 ( s.)ISBN: 80-238-7609-0.
Detail

RUDOLF, P. CFD MODELOVÁNÍ VELMI RYCHLOBĚŽNÉ VODNÍ TURBÍNY. In sborníl 7. uživatelské koference Fluent. Praha: Techsoft Engineering s.r.o., 2001. s. 85 ( s.)ISBN: 80-238-7609-0.
Detail

POCHYLÝ, F. Matematický model odstředivého čerpadla. In Interakce a zpětné vazby 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR Praha, 2001. s. 181 ( s.)ISBN: 80-85918-69-2.
Detail

POCHYLÝ, F. Radiální síla, působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla. In Vývojové tendencie v konštrukcii a prevádzke hydraulických strojov a zariadení. Bratislava: STU v Bratislave Strojnícka fakulta, 2001. s. 79 ( s.)ISBN: 80-227-1573-5.
Detail

DVOŘÁK, P., OCHRANA, L. Gasification of biomass and waste materials. In Proceedings of the first Nicholas' meeting on molten fluoride salt reactor technology. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

NEJEDLÝ, M., ŽMIJ, B., MATAL, O. Studie použitelnosti různých teplonositelů urychlovačem řízeného systému pro transmutaci jaderného odpadu. In II. sborník příspěvků doktorandů. Brno: FSI VUT Brno, 2001. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-1764-1.
Detail

SLAVÍČEK, P., NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Studie proveditelnosti experimentálního stendu pracujícího s KHF2. In II. sborník příspěvků doktorandů. Brno: FSI VUT Brno, 2001. s. 29 ( s.)ISBN: 80-214-1764-1.
Detail

ŽMIJ, B., NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Studie provedení tepelného výměníku roztavená fluoridová sůl/fluoridová sůl. In II. sborník příspěvků doktorandů. Brno: FSI VUT Brno, 2000. s. 373 ( s.)ISBN: 80-214-1764-1.
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Experimentální pracoviště FLUORIDA a FRANTA. In Miniseminář "Konec palivového cyklu". Řež: ÚJV Řež, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

ŽMIJ, B., NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Concept of IHX for Molten Fluoride Salts. In Proceedings of the 4th International Symposium on Safety and Reliability systems of PWRs and VVERs. Brno: Energovýzkum, s. r. o., 2001. p. 86 ( p.)ISBN: 80-238-7405-5.
Detail

SLAVÍČEK, P., MATAL, O., PETRUŠKA, P. Determination of Thermophysical properties of the molten KHF2. In Proceedings of the First Nicholas' Meeting on Molten Fluoride Salt Reactor Technology. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

DVOŘÁK, V., MATAL, O., ŽMIJ, B. Preparing of KHF2 Specific Thermal Capacity Measurement. In Proceedings of the First Nicholas' Meeting on Molten Fluoride Salt Reactor Technology. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 85 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Heat Carriers and Experimental Verification of Secondary Circuit Components of a Molten Salt Reactor. In Proceedings of the First Nicholas' Meeting on Molten Fluoride Salt Reactor Technology. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

ŽMIJ, B., MATAL, O., NEJEDLÝ, M. What's Doing on Fluorida. In Proceedings of the First Nicholas' Meeting on Molten Fluoride Salt Reactor Technology. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Short Contribution to NaF+NaBF4 Fluoride system. In Spent Fuel Transmutations. Liblice: AER, 2001. p. 56 ( p.)
Detail

SLAVÍČEK, P., MATAL, O., ŽALOUDEK, J. Determination of thermophysical properties of molten fluoride salts. In "Spent Fuel Transmutations". Liblice: AER, 2001. p. 145 ( p.)
Detail

NEJEDLÝ, M. Návrh experimentálního zařízení ERS-1 pracujícího s KHF2. In Podzimní setkání CYG - Czech Young generation při české nukleární společnosti. Hlavní správa ČEZ, a.s., Praha: ČEZ, a.s., 1999. s. 1 ( s.)
Detail

NEJEDLÝ, M. Možnosti teplonositelů v ADTT systému. In Jarní setkání CYG. Praha: CYG, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

NEJEDLÝ, M. Design of ERS-1 experimental facility. In Joint Slovak-Czech and German Seminar on Nuclear power - NUSIM 2000. Častá - Papiernička: NUSIM 2000, 2000. p. 1 ( p.)
Detail

ŽMIJ, B., SLAVÍČEK, P., NEJEDLÝ, M. Referát o pracích prováděných na EÚ-OTJEZ, VUT Brno. In Májové setkání České nukleární společnosti na VUT Brno. Brno: ČNS, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

NEJEDLÝ, M., SLAVÍČEK, P., ŽMIJ, B. Možnosti nejen fluoridových směsí v ADS. In Palivový cyklus. Smolenice: CYG, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

SLAVÍČEK, P., ŽMIJ, B., MATAL, O., CIGÁNEK, F., NEJEDLÝ, M. Experimental Facility Fluorida and Density Measurement of the molten Fluoride Acid Potassium Fluoride KHF2. In Pedagogicko-vědecká konference VUT brno. Brno: VUT Brno, 2001. p. 165 ( p.)
Detail

ŽMIJ, B., MATAL, O., CIGÁNEK, F., NEJEDLÝ, M. Concept of IHX for a Molten Salt Reactor. In Pedagogicko-vědecká konference VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2001. p. 45 ( p.)
Detail

FIEDLER, J. The Economics of renewable energy sources in the Czech Republic. In XIX. International Conference Long Term Responsibility for Sustainable Life - The Book of Abstracts. Brno, Česká republika: WACRA Europe, e. V., 2002. p. 76 ( p.)
Detail

POCHYLÝ, F. Design of a New Low-Head Turbine. In Hydraulic Machinery and Systems. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2002. p. 29 ( p.)ISBN: 3-85545-865-0.
Detail

ŽMIJ, B., MATAL, O., NEJEDLÝ, M. Preliminary study of intermediate heat exchanger (IHX) for a molten salt reactor. In FSI Junior konference 2001. Soutěžní posterová prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2071-5.
Detail

MATAL, O. Processing of nuclear spent fuel. In Proceedings of the first Nicholas' meeting on molten fluoride salt reactor. Brno: FSI VUT Brno, EÚ-OTJEZ, 2001. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-2041-3.
Detail

MATAL, O., NEJEDLÝ, M. Heat Carriers and Secondary Circuit Components of a Transmutor Unit. In Proceedings of the Topical Meeting on Accelerator Applications, Accelerator Driven Transmutation Technology Applications. Reno, Nevada, USA: American Nuclear Society, 2001. p. 45 ( p.)
Detail

NEJEDLÝ, M., ŽMIJ, B., SLAVÍČEK, P., MATAL, O. Studies on Heat Carriers Feasibility for Nuclear Spent Fuel Transmutation Systems. In Proceedings of the 44th International Symposium on Safety and Reliability Systems of PWRs and VVERs. Brno: Energovýzkum, spol. s r. o., 2001. p. 174 ( p.)ISBN: 80-238-7405-5.
Detail

ŽMIJ, B., NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Preliminary Study of Intermediate Heat Exchanger (IHX) Design for ADS. In Proceedings of the 4th International Symposium on safety and reliability systems of PWRs and VVERs. Brno: Energovýzkum, spol. s r. o., 2001. p. 180 ( p.)ISBN: 80-238-7405-5.
Detail

SLAVÍČEK, P., MATAL, O., SOUŠEK, P. Measurement of Thermodynamic Properties of the Molten KHF2. In Proceedings of the 4th International Symposium on Safety and Reliability Systems of PWRs and VVERs. Brno: Energovýzkum, spol. s r. o., 2001. p. 186 ( p.)ISBN: 80-238-7405-5.
Detail

SLAVÍČEK, P., ŽMIJ, B., MATAL, O., CIGÁNEK, F., NEJEDLÝ, M. Experimental Facility Fluoride and Density Measurement of the Molten Acid Potassium Fluoride (KHF2). In Proceeding of the NATO Advanced Study Institute - Molten Salts: From Fundamentals to Applications. Kas, Turkey: NATO Advanced Study Institute, 2001. p. 132 ( p.)
Detail

FIEDLER, J. The Transmutor Tertiary Circuit with Steam and Gas Turbine and Safety Issues. In 4 International Symposium on Safety and Reliability Systems of PWR. Brno, CZ: Energovýzkum s.r.o. Brno, 2001. p. 190 ( p.)ISBN: 80-238-7405-5.
Detail

OCHRANA, L. Nové technologie v klasické energetice. In Elektroenergetika a životní prostředí. Brno: BVV - Kongresové centrum Brno, a.s., 2001. s. 7 ( s.)
Detail

HALUZA, M. Návrh a vývoj vírové turbiny. In Hydroturbo 2001. Podbanské: Slovenské elektrárne a.s.-Vodné elekt¨rárne Trencín,o.z., 2001. s. 233 ( s.)
Detail

HALUZA, M. Měření LDA za oběžným kolem vírové turbíny. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 49 ( s.)ISBN: 80-85918-62-5.
Detail

POCHYLÝ, F.; MALENOVSKÝ, E.; FIALOVÁ, S. A STABILITY OF THE FLOW IN THE THIN CIRCULAR GAP. In ENGINEERING MECHANICS 2003 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. p. 260 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

OCHRANA, L., SKÁLA, Z., DVOŘÁK, P. Zplyňování biomasy a separovaných odpadů v atmosferické fluidní vrstvě. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Terris, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 80-214-2317-X.
Detail

OCHRANA, L., DVOŘÁK, P. Technicko-ekonomická problematika centrál se zplyňováním alternativních paliv. In Teplárenské dny 2003. Pardubice: TSČD Pardubice, Bělehradská 458, 2003. s. 46 ( s.)
Detail

OCHRANA, L. Energetické využívání biomasy. In Efektivní energetika IV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 61 ( s.)ISBN: 80-248-0272-4.
Detail

HALUZA, M., RUDOLF, P., POCHYLÝ, F. Vývoj vírové turbiny s mezilopatkami. In Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 80-7082-903-6.
Detail

POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; MALENOVSKÝ, E. Stanovení druhé viskozity tekutin. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids Faculty of mechanical Engineering Brno University of Technology, 2002. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F. Three-dimensional laminar fluid flow in T-part. In Proceedings of the XXI-st IAHR Symposium, Hydraulic Machinery and Systems. Lausanne: Laboratoire de machines hydrauliques Faculté des sciences et fehcniques de l´Ingenieur Ecole polytechnique fédérale de Lausanne CH-1015 Lausanne, 2002. p. 325-330. ISBN: 3-85545-865-0.
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O., SLAVÍČEK, P., ŽMIJ, B. Some Problems of Heat Carriers in Transmutor Units (TRUs). In International Conference on Young Generation and Nuclear Engineering. Kuznecovsk, Ukrajina: Ukrajinske jaderne tovaristvo, BP Pivnenska AEC, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Franta - Experimental Forced Test Loop. In International Meting On Spent Fuel Transmutation and Atomic Reactor Energy "TRANSMUTATION". Třešť, Česká republika: NRI Řež, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

HALUZA, M., RUDOLF, P., POCHYLÝ, F., ŠOB, F. Design of a new Low-Head Turbine. In Proceedings of the XXI-st IAHR Symposium Hydraulic Machinery and Systems,vol.I. Lausanne, Switzerland: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire de Machines Hydrauliques,Lausanne,Switzerland, 2002. p. 29 ( p.)ISBN: 3-85545-865-0.
Detail

ŠŤASTA, P.; BORÁŇ, J.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.; ORAL, J. Industrial Utilization of Alternative Fuel Thermal Processing of Sewage Sludge. In 16th International Congress of Chemical and Process Engineering. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Process and environmental engineering: 2004. p. 1353-1371. ISBN: 80-86059-40-5.
Detail

POSPÍŠIL, J.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Fluidized Bed Gasification of Biomass for Small Scale. In World Renewable Energy Congres. 1. Denver, Colorado USA: Elsevier, 2004. p. BM13 ( p.)ISBN: 008-044470-9.
Detail

UCEKAJ, V., BÉBAR, L., KOHOUTEK, J., STEHLÍK, P. Control of VOC Emissions from Fixed Roof Tank. In Chisa 2004. Praha, Česká republika: Process Engineering publisher, 2004. p. 1413 ( p.)ISBN: 80-86059-40-5.
Detail

SKÁLA, Z., OCHRANA, L., DVOŘÁK, P. Utilization of Wastes and Biomass for Energy Production in the Czech Republic. In 19th World Energy Congress. Sydney, Austrálie: World Energy Council, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KADRNOŽKA, J. Nejen ekonomické, ale též technické a ekologické ukazatele při rozhodování o dlouhodobých investicích v energetice. In Teplárenské dny 2003. Hradec Králové: TSČR Pardubice, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

SKÁLA, Z. Energetické využití komunálních odpadů. In Efektivní energetika IV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0272-4.
Detail

LISÝ, M. CFD modelování odlučování tuhých částic. In Energie z biomasy. Brno: FSI VUT v Brně, 2003. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-2543-1.
Detail

POCHYLÝ, F.; KLAS, R.; HABÁN, V. Solution of the flow in the thin gap between rotating shaft and flexible coating. In ENGINEERING MECHANICS 2003 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. p. 258 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. SWIRL TURBINE WITH SPLITTER BLADES. In XXXV. Kraftwerktechnischen Kolloquium. Dresden: Manuskriptabdruck, Institut für Universität der TU Dresden, 2003. p. 14 ( p.)
Detail

KUBÍČEK, J., OCHRANA, L. Odstraňování nežádoucích látek z energoplynu vzniklého zplyňováním alternativních paliv. In Acta Mechanica Slovaca - Racionálna výroba, prenos a spotreba energie - 5. medzinárodná konferencia. Košice-Herlany: TU v Košiciach, Katedra energetickej techniky, 2003. s. 281 ( s.)ISBN: 1335-2393.
Detail

MATAL, O. Vybrané poznámky k transmutaci použitého jaderného paliva v komerčních reaktorech. In Sborník příspěvků z 3. Mikulášského setkání CYG. Brno: FSI VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. Solution of Navier-Stokes equations with Large Deformation of Boundaries. In Flow-Induced Vibration Volume Il. Paris, France: E. DE LANGRE & F. AXISA, 2004. p. 123-127. ISBN: 2-7302-1142-X.
Detail

BUCHTA, J.; FILIP, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P. Heavy metals as pollutants in incinerator - downstream analysis. In CHISA 2004. Praha: Orgit, 2004. p. 15-15. ISBN: 80-86059-40-5.
Detail

MASTER, B., CHUNANGAD, K., BOXMA, B., KRÁL, D., STEHLÍK, P. Most frequently used beat exchangers - from pioneering research to application worldwide. In CHISA 2004 CD-ROM of Full Texts. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, Praha: 2004. p. 1459.pdf ( p.)
Detail

JEGLA, Z. Conceptual design of radiant chamber and preliminary optimization of process tubular furnaces. In 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, 7th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2004. Prague, Czech Republic: CSCHI, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HALUZA, M.; RUDOLF, P. Vírová turbina v násoskovém provedení. In Hydroturbo 2004. Brno: VUT FSI v Brně, 2004. s. 29 ( s.)
Detail

BUCHTA, J.; FILIP, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.; ŠARLEJ, M. NEW DESIGN IN OFF-GAS CLEANING SYSTEMS SUPPORTED BY EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL APPROACH. In Chemical Engineering Transactions, Volume 7. Giardini di Naxos: 2005. p. 375-380. ISBN: 88-900775-8-1.
Detail

RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F. Analysis of the Shear Layer Flow for the Optimization of the Swirl Turbine Draft Tube. In Strojné inžinierstvo 2005. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2005. p. 137 ( p.)ISBN: 80-227-2314-2.
Detail

JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Integrated Furnace Design Based on Thermodynamics and Fluid Flow. In 6th Conference on Process Integration Modelling and Optimisation of Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2003). Hamilton, Ontario: 2003. p. 1-2.
Detail

JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Combined Heat Transfer, Fluid Flow and Thermodynamic Approach Supporting Integrated Process and Equipment (Furnace) Design. In 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Victoria Falls, Zambia: 2003. p. 1-6. ISBN: 0-620-30503-7.
Detail

JEGLA, Z. Koncepční návrh radiační komory a optimalizace ohřevné trubkové pece. In Jubilejní 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Srní, Šumava: 2003. s. 1-10. ISBN: 80-86059-36-7.
Detail

HÁJEK, J.; KERMES, V.; BROŽ, F.; STEHLÍK, P.; ČANĚK, J.; ORAL, J. Utilising CFD software for low NOx Burner design. In Proceedings of 4th European Congress in Chemical Engineering. Granada, Spain: 2003. p. 0 ( p.)
Detail

POCHYLÝ, F., STRÁNSKÝ, L. 00. 1998, roč. 6, č. 3, s. 179 ( s.)
Detail

KARPÍŠEK, Z. Training program and cardiorespiratory parameters in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2000, vol. 9, No. 3, no. 3, p. 184-184. ISSN: 1210-5481.
Detail

MATAL, O., CIGÁNEK, F., ŽALOUDEK, J., SLAVÍČEK, P., ŽMIJ, B., NEJEDLÝ, M. Density Measurement of Molten KHF2. 2001, vol. 56a, no. 9/10, p. 707 ( p.)
Detail

FIEDLER, J. Parní stroj pro redukci páry. Energetika, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 130 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

FIEDLER, J. Ekonomické možnosti obnovitelných zdrojů energie. Československý časopis pro fyziku, 2002, roč. 52/2002, č. 6, s. 104 ( s.)ISSN: 0009-0700.
Detail

STEHLÍK, P.; WADEKAR, V. Different Strategies to Improve Industrial Heat Exchange. Heat Transfer Engineering, 2002, vol. 23, no. 6, p. 36-48. ISSN: 0145-7632.
Detail

OCHRANA, L., DVOŘÁK, P. Technicko-ekonomická problematika centrál se zplyňováním alternativních paliv. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2003, roč. 13, č. 4, s. 8 ( s.)ISSN: 1210-6003.
Detail

KADRNOŽKA, J. Nejen ekonomické, ale též technické a ekologické ukazatele při rozhodování o dlouhodobých investicích v energetice. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 5 ( s.)
Detail

JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Alternative Approach in Optimization of Plate Type Heat Exchangers. Heat Transfer Engineering, 2004, vol. 25, no. 5, p. 6-15. ISSN: 0145-7632.
Detail

JEGLA, Z. Conceptual design of radiant chamber and preliminary optimization of process tubular furnaces. Heat Transfer Engineering, 2006, vol. 27, no. 6, p. 50-57. ISSN: 0145-7632.
Detail

HÁJEK, J. Computational fluid dynamic simulations in thermal waste treatment technology - Design, optimisation and troubleshooting. Energy, 2008, vol. 33, no. 6, p. 930-941. ISSN: 0360-5442.
Detail

STEHLÍK, P.; KLEMEŠ, J. Recent novel heat intergration developments: improved operation, multi-period utilities system, batch process scheduling, pressure consideration, retrofit, cost factors, energy price forecasts and industrial case studies. Applied Thermal Engineering, 2003, vol. 23, no. 5, p. 1723-1728. ISSN: 1359-4311.
Detail

STEHLÍK, P.; KLEMEŠ, J.; TAAL, M.; BULATOV, I. Cost estimation and energy price forecasts for economic evaluation of retrofit projects. Applied Thermal Engineering, 2003, vol. 23, no. 5, p. 1819-1835. ISSN: 1359-4311.
Detail

MASTER, B.; CHUNANGAD, K.; BOXMA, B.; KRÁL, D.; STEHLÍK, P. Most frequently used heat exchangers - from pioneering research to application worldwide. Heat Transfer Engineering, 2006, vol. 27, no. 6, p. 4-11. ISSN: 0145-7632.
Detail

JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.; KOHOUTEK, J. Combined Approach Supporting Integrated Furnace Design and Retrofit. Heat Transfer Engineering, 2005, vol. 26, no. 7, p. 58-64. ISSN: 0145-7632.
Detail

OCHRANA, L. 12.10. Teplárenské kotle, 12.11. Výměníky tepla v energetice, 12.12. Ekologický a ekonomický přínos kogenerace. In Topenářská příručka. č.sv. 2. Praha: GAS, s.r.o., 2001. s. 1849 ( s.)ISBN: 80-86176-83-5.
Detail

PROCHÁZKA, O. Hydraulické zkoušky čerpadla na kapalné soli pro transmutační zařízení. Brno VUT FSI: VVZ CZ 300004, GAČR č. 101/00/0478, 2001.
Detail

SLAVÍČEK, P., MATAL, O. Analytická studie a fyzikální měření pro verifikaci a validaci fyzikálně - chemických vlastností fluoridových solí. QR-EM-065-00. Brno: Škoda JS, a.s., Plzeň, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

ŠOB, F.; HABÁN, V.; PROCHÁZKA, O.; KARČ, P. Charakteristiky modelové vírové turbiny s mezilopatkami. VUT FSI Brno: GAČR, MPO ČR, 2002.
Detail

PROCHÁZKA, O.; ŠOB, F.; HABÁN, V. Zkoušky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. Brno VUT FSI: MPO ČR č. FF-P/101 a VVZ CZ 32 0004, 2002.
Detail

BÖNISCHOVÁ, K., HŘÍBKOVÁ, E., KOHOUTEK, J., STEHLÍK, P., JEGLA, Z. Systém pro výpočet výměníků tepla. VZ-EU-UPEI-2004/05. VUT Brno: 2004.
Detail

BORÁŇ, J., HOUDKOVÁ, L., UCEKAJ, V., ŠŤASTA, P., STEHLÍK, P. Analýza technologických linek pro energetické využití kalů. VZ-EU-UPEI-2004/02. Brno: MŠMT, 2004.
Detail

ŠŤASTA, P.; UCEKAJ, V.; BORÁŇ, J.; STEHLÍK, P.; ORAL, J. Termické zpracování kalů z ČOV v cementárenských pecích. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství: 2004.
Detail

NEKVASIL, R.; VEJVODA, S. Analysis of effect of stream mixing velocity on coupling damages. VZ-EU-UPEI 2004/10: 2004.
Detail

KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J. Koncepce výceúčelového systému pro výpočty zařízení pro výměnu tepla. ÚPEI. ÚPEI, FSI, VUT Brno: FSI, VUT Brno, 2004.
Detail

PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; ŠIKULA, J.; ORAL, J. Výpočtový systém pro analýzu využití energie u technologických linek. Výzkumná zpráva. VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2004.
Detail

PAVLAS, M.; PAŘÍZEK, T.; ZAVŘEL, K.; STEHLÍK, P.; ORAL, J. Zařízení pro termické zpracování biomasy. Výzkumná zpráva. VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2004.
Detail

DVOŘÁK, R., BÉBAR, L., ORAL, J., STEHLÍK, P. Rekonstrukce reaktoru pro katalytické spalování uhlovodíků - III. VZ-EU-UPEI 2004/01. VUT Brno: 2004.
Detail

HÁJEK, J., KERMES, V. Computation and optimisation of selected processes and equipment with presence of combustion. 2004.
Detail

PROCHÁZKA, O., ŠOB, F., HABÁN, V. Zkoušky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2002.
Detail

PROCHÁZKA, O., ŠOB, F., DEBRECZENI, O. Těžká laboratoř odboru hydraulických strojů Victora Kaplana. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2002.
Detail

PROCHÁZKA, O., ŠOB, F. Možnosti výzkumu v Těžké laboratoři OFI V. Kaplana. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2003.
Detail

PROCHÁZKA, O. Modernizace současné Těžké laboratoře OFI V. Kaplana s ohledem na energetické a dispoziční nároky areálu VUT - FSI. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2004.
Detail

ŠOB, F., HABÁN, V. Charakteristiky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2002.
Detail

ŠOB, F. Specifikace zařízení pro výzkum projekčního uspořádání systému s vírovou turbínou. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2003.
Detail

ŠOB, F., HABÁN, V., PROCHÁZKA, O. Experimentální výzkum vírové turbíny pro násoskové uspořádání. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/101, 2004.
Detail

KADRNOŽKA, J., OCHRANA, L. Teplárenství. 1. vydání. 1. vydání. Brno: CERM, s. r. o., Brno, 2001. 180 s. ISBN: 80-7204-222-X.
Detail

MATAL, O., FIEDLER, J. Transmutor demo unit and thermal into electrical energy transformation problems. 1. Průhonice, ČR: 3rd International Conference ADTT Technology, 1999.
Detail

FILIP, M.; BUCHTA, J.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P. Improvements of wet scrubbing process in units for thermal processing of wastes. Praha: Orgit, 2004.
Detail

POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; ŠOB, F.; VUT v Brně, FSI: Vírová turbina. 292197, patent. Praha (2003)
Detail

SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.: Biofluid 100; Biofluid 100. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
Detail

SKÁLA, Z., LISÝ, M., BALÁŠ, M.: Energie z biomasy IX. Brno (18.11.2008)
Detail