Project detail

Využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu technologicky využitelného tepla a elektrické energie expanzní horkovzdušnou turbínou

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2015

On the project

Projekt je zaměřen na řešení dodávky tepla pro technologické účely a výrobu elektrické energie v expanzní horkovzdušné turbíně.Spalování biomasy je realizováno v nechlazené spalovací komoře. Tlakový vzduch je ohříván ve vysokoteplotním výměníku a jeho potenciál je využit v horkovzdušné exp. turbíně. Citelné teplo obsažené ve spalinách je po temperování chladným vzduchem užito především v různých suškách a to v dřevozpracujícím, potravinářském průmyslu a zemědělství.

Description in English
This project is focused on a heat production for technology purposes and electricity production in an expansion hot-air turbine. Biomass is burned in the non-cooled combustion chamber. A compressed air is heated in the hot-temperature exchanger and hot-air energy is used in the turbine. Heat energy of waste gas is used, after cooling by air, mainly in some drying kilns, in agriculture, food or wood processing industry.

Keywords
obnovitelné zdroje energie, biomasa, kogenerace, expanzní turbína

Key words in English
renewable energy sources- biomass- cogeneration- expansion turbine- heat exchangers

Mark

TA02020457

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Albert, Ing. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2012-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2012-01-01 - 2015-12-31)

Results

SKÁLA, Z.; TOMÁŠEK, A.: HV 2000 /750; Horkovzdušný automatický kotel 2 MW na spalování biomasy. Sudoměřice ( ATOMA –tep. technika , s. r. o.). (prototyp)
Detail