Project detail

Polygenerace malých výkonů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Náplň projektu spočívá v práci na systémech efektivně využívajících zdrojů energie pro kombinovanou výroku tepla, chladu a elektrické energie.

Description in English
Contents of the project is to work on energy-efficient combined statement of heat, cold and electricity.

Keywords
Kogenerace, trigenerace, účinnost

Key words in English
cogeneration, trigeneration, efficiency

Mark

FSI-S-10-33

Default language

Czech

People responsible

Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Fortelný Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Chroboczek Libor, Ing. - fellow researcher
Lisý Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Moskalík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šen Hugo, Ing. - fellow researcher
Škorpík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škvařil Jan, Ing. et Ing. - fellow researcher
Voseček Petr, Ing. - fellow researcher
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; FORTELNÝ, Z.; CHROBOCZEK, L. Utilizing of stroke engine cogeneration unit for steam generation. ERIN 3, 2010, vol. 3, no. 10, p. 33-37. ISSN: 1337-9089.
Detail

BALÁŠ, M. Obnovitelné zdroje energie v zásobování teplem. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2010, roč. 20, č. 6, s. 19-23. ISSN: 1210-6003.
Detail

MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, vol. 4, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1848-0071.
Detail

BALÁŠ, M. Čištění plynu kovovými katalyzátory. Brno: 2010. s. 1-133.
Detail

AL-DURY, S. Purification of producer gas in biomass gasification using carbon materials. Brno: VUT Brno, 2010. p. 1-120.
Detail

KADRNOŽKA, J. Země se ubrání. 1. 1. Brno: CERM, 2010. 238 s. ISBN: 978-80-7204-678-2.
Detail