Project detail

Energetický ústav, odbor energetického inženýrství

Duration: 01.01.2000 —

Mark

VAV13301

Default language

Czech

People responsible

Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Power Engineering
- (2000-01-01 - not assigned)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2000-01-01 - not assigned)

Results

BALÁŠ, M. Kotle a výměníky tepla. Kotle a výměníky tepla. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2009. ISBN: 978-80-214-3955-9.
Detail

MAAR, T., KAZACHA, V. I. THE DESIGN AND SIMULATION OF THE SAFETY PART OF THE EXTRACTION SYSTEM OF THE HEAVY ION CYCLOTRON DC280 USING COMSOL MULTIPHYSICS. Procceding of Abstract. Thákurova 1, 160 41 Praha 6, Czech Republic: Vienna Universty of Technology, Czech Technical University of Prague, 2015. p. 19-19. ISBN: 978-80-01-05736-0.
Detail

KADRNOŽKA, J. Energie a globální oteplování. Proměny země při opatřování energie. 1. 1. Brno: Nakladatelství VUT v Brně VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN: 80-214-2919-4.
Detail