prof. Ing.

Radimír Vrba

CSc.

CEITEC – Director

+420 54114 9696
radimir.vrba@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Projects

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40303, Komunikační infrastruktura pro bateriově napájená zařízení, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40222, BDSAT - nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  Nastavení inovační strategie Ceitec VUT, zahájení: 01.11.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  FV20693, Senzory tlaku pro internet věcí, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes - R3 PowerUP, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  LQ1601, CEITEC 2020, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  TH01011212, Kapacitní senzory tlaku využívající spojení keramika-kov-keramika, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  TA04011611, Senzory tlaku pro kosmický výzkum, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13014, Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation DeNeCoR , zahájení: 01.06.2013, ukončení: 31.05.2016
  Detail

 • 2012

  IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  FR-TI4/530, Bezkontaktní technologie pro internet věcí (IoT), zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery, zahájení: 01.05.2011, ukončení: 30.04.2014
  Detail

  FR-TI3/485, Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí , zahájení: 01.05.2011, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  FR-TI3/254, Otevřená platforma pro telemetrii, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI3/275, Otevřená platforma pro inteligentní města, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI3/017, Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GAP102/11/1379, Nové inteligentní submikronové struktury a systémy pro moderní mikrosenzory, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA01030859, Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  7H10021, MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.03.2013
  Detail

  7H10005, POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-System Real-Time Embedded Platform, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 30.09.2013
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/058, Inteligentní dům - otevřená platforma, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/057, Automatický inventarizační systém, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  7H09009, E3CAR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 29.02.2012
  Detail

  GA102/09/1897, Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GA102/09/1601, Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS), zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GA102/09/1628, Výzkum a vývoj digitálně laditelných integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  GA102/08/1116, Metody digitalizace signálů pro moderní senzory, zahájení: 03.03.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  2C08002, KAAPS Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zavedení předmětu digitální obvody s významným podílem programovatelných logických součástek a hradlových polí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  ED1.1.00/02.0068, CEITEC - Středoevropský technologický institut, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Laboratorní pracoviště měření emise elektronů z povrchu materiálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/034, Inteligentní platforma pro bezdrátovou komunikaci , zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Modernizace výuky laboratoří předmětu Digitální obvody a mikroprocesory , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Automated Digital Fuel System Design and Simulation Process, zahájení: 01.12.2006, ukončení: 28.02.2011
  Detail

  2A-1TP1/143, Výzkum nových mechatronických struktur MEMS využitelných pro měření tlaku (MEMS), zahájení: 15.11.2006, ukončení: 01.12.2011
  Detail

  FT-TA3/027, Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (KOMPOZITY), zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GA102/06/1624, Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES), zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  MSM0021630503, Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN), zahájení: 17.11.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Virtual Automation Networks (VAN), zahájení: 01.09.2005, ukončení: 28.02.2010
  Detail

  FT-TA2/087, Výzkum nových metod měření tlaku s galvanickým oddělení pro výbušné a elektromagneticky rušené průmyslové prostředí (OPTO), zahájení: 01.05.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  FT-TA2/095, FT-TA2/095 - Výzkum a vývoj ekonomicky příznivého informačního a bezpečnostního systému určeného pro bytovou výstavbu a modernizaci starších a zejména panelových obytných domů, zahájení: 03.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  FT-TA2/101, Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření (ŽĎAS), zahájení: 01.01.2005, ukončení: 12.12.2008
  Detail

  GA102/05/0467, Architektury sítí pro vestavěné systémy, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1K05018, Aplikace nanotechnik a nanomateriálů v chemických senzorech , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/05/0869, Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích (ADC), zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  Modeling of Buck converter based on LM2717, zahájení: 01.11.2004, ukončení: 01.06.2006
  Detail

  Multimediální učebnice předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů , zahájení: 08.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FT-TA/089, IBIS Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí , zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Modernizace výuky digitálních obvodů o úlohy technologie Bluetooth, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  FF-P/112, Snímač tlaku nové generace, zahájení: 23.09.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Palubní počítač vozidla s elektrickým pohonem, zahájení: 16.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  ECOFRIDGE Ecological Refrigeration, zahájení: 04.04.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody, zahájení: 31.03.2002
  Detail

  Modernizace výuky senzorové techniky, zahájení: 01.01.2002
  Detail

  Inovace výuky cvičení z předmětu Digitální obvody, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Monitorovací systém vozidla s elektrickým pohonem, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  MSM 262200022, Výzkum mikroelektronických systémů a technologií, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA102/02/1032, Vestavěné řídicí systémy a jejich vzájemná komunikace, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  SMARTFUEL contract G4RD-CT-2002-00769, GRD1-20001-40175, zahájení: 12.03.2001
  Detail

  FD-K/104, SENSVISION - Internetový přístup do procesu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  GA102/00/0939, Integrované inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  FD-K/111, Výzkum autobusu a jeho komponent pro městskou dopravu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FD-K/063, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  GA102/00/0938, Tlakový analyzátor, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1995

  GA102/95/1365, Heterogenní průmyslové sítě typu fieldbus, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail