Project detail

Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Projekt byl vypracován v rámci projektu MŠMT "Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace". Cílem projektu bylo vytvořit a připravit k akreditaci nové studijní programy a to tříletý bakalářský studijní program "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" a dále dvouletý magisterský studijní program téhož názvu.

Description in Czech
Příprava nového bakalářského studijního programu k akreditaci. Akreditace úspěšně proběhla v říjnu 2001.

Keywords
Strukturovaný studijní program, bakalářský studijní program, Boloňská deklarace

Mark

BC 410 171

Default language

Czech

People responsible

Jura Pavel, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2001-01-01 - not assigned)
Jan Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Říčný Václav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Svačina Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2001-01-01 - 2001-12-31)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder

Results

BAXANT, P., DRÁPELA, J. Užití elektrické energie. Numerická a laboratorní cvičení. Užití elektrické energie. Numerická a laboratorní cvičení. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

VRBA, R. Studijní obor Mikroelektronika a technologie na FEI VUT (bakalářský studijní program). In 17th International Microworkshop 2001. Brno: VUT 2001, 2001. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2034-0.
Detail

Link