Project detail

Nanotechnologies and Novel Materials I.

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

Cílem projektu je podpora studentských výzkumných aktivit realizovaných v oblasti nanotechnologií a nových materiálů. Z tohoto projektu budou podpořeni studenti doktorského studijního prohramu Pokročilé materiály a nanovědy na CEITEC VUT.

Mark

STI-S-17-4754

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2017-01-01 - 2019-12-31)
Abdelrahman Rasha, M.Sc., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Břínek Adam, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Částková Klára, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Čechal Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Čelko Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Dyčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Horký Michal, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Hutař Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kachtík Lukáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kalasová Dominika, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kavková Michaela, Mgr.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Makoveev Anton Olegovich
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Maniš Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Muchová Johana, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Pořízka Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Průcha Lukáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Slavíček Tomáš, MDDr.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Šťastná Eva, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Šťastný Přemysl, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Tinoco Navarro Hector Andres
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Trunec Martin, prof. Ing., Dr.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vacek Petr, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

BŘÍNEK, A.; TESAŘOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. High resolution measuring with X-ray computed tomography. In Book of Abstracts CEITEC PhD Retreat II. Telč: 2017. p. 69-69. ISBN: 9788021085503.
Detail

ŠŤASTNÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K. Electrospinning and biocompatibility of polymer-ceramic nanofibers for tissue engineering. 2018.
Detail

ŠŤASTNÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K. Influence of ceramic particles on bioactivity of the ceramic-polymer biocomposites. In Proceedings of the workshop for young ceramists. Bologna, Italy: Editrice La Mandragora s.r.l, 2018. p. 53-56. ISBN: 978-88-7586-599-3.
Detail