Project detail

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF)

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2007

Mark

FT-TA/050

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2004-12-23 - not assigned)
Fujcik Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-12-02 - not assigned)
Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-12-02 - not assigned)
Kuchta Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-12-02 - not assigned)
Pavlík Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-12-02 - not assigned)
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-12-02 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2004-12-23 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO
- part funder (2004-12-23 - not assigned)

Results

Michal Pavlík. SECONDARY VARIABLE VOLTAGE REGULATION IN SWITCHED POWER SUPPLIES. In EDS '05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Marie Havlíková. Modely spolehlivosti lidského operátora. In Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 53-61. ISBN: 80-214-3058-3.
Detail

VRBA, R., KUCHTA, R. Digitální obvody a mikroprocesory. Návody do laboratorních cvičení. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Marie Havlíková, Soňa Šedivá. Měření v elektrotechnice Laboratorní cvičení Krurs KMVE. Vysoké učení technické v Brně: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; SAJDL, O.; FIEDLER, P. Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků. prvni. Brno: 2007.
Detail

Vrba, R., Šteffan, P., Pavlík, M. Nové technologie a metody měření diference tlaků. 1. Buchlovice: MPO ČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

VRBA, R., KADLEC, J., GROSMANOVÁ, Z., BRADÁČ, Z., KUČERA, P., FIEDLER, P., ZEZULKA, F., VLACH, R. Senzor pro snímání diference tlaku. MPO. Brno, Buchlovice: MPO, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

Michal Pavlik, Radimir Vrba, Pavel Steffan. Electronic interface for differential pressure sensor. In Intensive Training Programme in Electronic System Design, Socrates Workshop 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 124 ( p.)ISBN: 80-214-3042-7.
Detail

Michal Pavlík, Radimír Vrba. Měřicí elektronika pro diferenční senzor tlaku. In Seminář o výsledcích výzkumného záměru v roce 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-3116-4.
Detail

Michal Pavlík, Radimír Vrba, Pavel Šteffan. Electronic interface for differential pressure sensor. In ICONS 06. La Morne, Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. p. 185 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

Miroslav Sveda, Radimir Vrba, Pavel Ocenasek. Local Time Specifications of Networked Embedded Systems. In Proceedings of the Fifth International Conference on Networking (ICN 2006). IEEE Computer Society, 2006. p. 45 ( p.)ISBN: 0-7695-2540-7.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; SAJDL, O. Modeling of 10-bits, 40 MHz, low power pipelined ADC utilizing novel background calibration. In Proceedings of ICN 2006, ICONS 2006, MCL 2006. Mauritius: IEEE, 2006. p. 116 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. A Novel 10-bit, 40 MHz, 54 mW Pipelined ADC. In ISCCSP Proceedings 2006. Marrakech, Maroko: IEEE CAS, 2006. p. 82 ( p.)ISBN: 2-908849-17-8.
Detail

KADLEC, J.; HELÁN, R.; VRBA, R. Pressure sensing via optical interferometric principle. In Metrology for a Sustainable Development. Rio de Janeiro, Brazil: IMEKO XVIII WORLD CONGRESS, 2006. p. 158 ( p.)
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R. The New Low Power 10-bit Pipelined ADC Using Novel Background Calibration Technique. In Third IEEE International Workshop on Electronic Design, Test and Applications. Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE Computer Society, 2006. p. 340 ( p.)ISBN: 0-7695-2500-8.
Detail

HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; MICHAELI, L. Bandpass Sigma-Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In Proceedings of IMAPS Electronic Devices and System Conference, 2006, partII. Brno: IMAPS, 2006. p. 514 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. Smart Differential Pressure Sensor. In ICINCO 2007, Proceedings of the Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication and University of Angers, 2007. p. 244 ( p.)ISBN: 978-972-8865-84-9.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R. NEW MICROPOTENTIOSTAT FOR MEASUREMENT RESPONSES FROM THICK-FILM SENSORS. In International Conference on Systems. 1. Martique, France: 2007. p. 120-125. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

Richard Ficek, Radimír Vrba, Bo-Hyun Kim, Stephen M. Goodnick, Srdjan Milicic, Zuzana Kučerová, Lenka Zajíčková, Marek Eliáš. Carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced CVD: Preparation for measurements of their electrical properties for application in pressure sensor. In ISCIT 2006 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES 2006. Bangkok: IEEE, 2006. p. F1C-3 ( p.)ISBN: 0-7803-9741-X.
Detail

Richard Ficek, Radimír Vrba, Bo-Hyun Kim, Stephen M. Goodnick, Srdjan Milicic, Zuzana Kučerová, Lenka Zajíčková, Marek Eliáš. Carbon nanotubes: Preparation and measurement of their electrical properties for pressure sensor application. In EDS´06 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-3246-2.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. New interface for differentioal pressure sensor eith HART protocol. In Electronic Devices and Systems EDS´07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 197-201. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R. Single Chip Potentiostat Measurement System. In Personal Wireless Communications. Mobile and Wireless Communication Networks. Boston:Springer. UNITED STATES: Springer, 2007. p. 653-659. ISBN: 978-0-387-74158-1. ISSN: 1571-5736.
Detail

VRBA, R., VEČEŘA, I. An algorithmic A/D switched-current converter for smart signal digitization with self-test features. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2004, vol. 35, no. 2, p. 153 ( p.)ISSN: 0263-2241.
Detail

PROKOP, R., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M. Design of the optimum current mode second order active filters using Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1974 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Integrated smart sensor networking framework for sensor-based appl. IEEE SENSORS JOURNAL, 2003, vol. 5, no. 3, p. 579-586. ISSN: 1530-437X.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. Smart Sensors in Wireless Network System. In ICICT'05 Proceedings. Cairo, Egypt: IEEE Egypt, 2005. p. 157 ( p.)ISBN: 0-7803-9270-1.
Detail

Vrba, R., Pavlík, M., Šteffan, P., Bradáč, Z. Senzor pro snímání diference tlaku. Oponovan výzkumná zpráva projektu MPO ČR ev. číslo FT-TA/050. Buchlovice. Buchlovice: MPO ČR, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

HYNČICA, O.; FIEDLER, P.; HRABEC, J.; BRADÁČ, Z.; KUČERA, P.; HONZÍK, P.: logger; Data Logger SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; HONZÍK, P.; HRABEC, J.; KUČERA, P.: sensor-enddevice; Sensor SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.: gateway; Ethernet Gateway SW. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; SAJDL, O.: DMD 333H; Prototyp differenčního tlakoměru využivající novou metodu měření. Buchlovice, BD Sensors. (prototyp)
Detail

Vrba R., Pavlík M.: DIF; Prototyp měřicího systému pro diferenční kapacitní snímač tlaku. Brno. (prototyp)
Detail

HYNČICA, O.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; HRABEC, J.; HONZÍK, P.; KUČERA, P.: config; Configurator. ÚAMT BDSensors. URL: .... (software)
Detail