Project detail

Otevřená platforma pro telemetrii

Duration: 01.04.2011 — 31.12.2014

On the project

Cílem projektu je připravit komplexní koncept otevřené platformy pro obecný telemetrický systém zajišťující celý proces sběru dat, jejich bezdrátový přenos do lokálního úložiště, přenos dat z lokálního úložiště do centrálního serveru a jejich následnou vizualizaci. Tento přístup přináší výhody ve srovnání s konvenčním řešením.

Description in English
Goal of thr project is to prepare complex project of open platform for general telemetric system providing the whole process of data acquisition, wireless transfer into local data storage, following data transfer to central server and subsequent vizualization.

Keywords
otevřená platforma, bezdrátová komunikace, síť, měřicí systém, inteligentní měřicí přístroj

Key words in English
open platform, wireless communication, network, measurement system, smart meter

Mark

FR-TI3/254

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2011-04-10 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2011-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2011-04-01 - 2014-12-31)

Results

KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R. Wireless Home Automation Network Stability Testing. In The Eleventh International Conference on Networks ICN 2012 (id 19948). Saint Gilles, Reunion Island: IARIA, 2012. p. 39-43. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R.; ŠULC, V. Wireless Automation Network Stability Evaluation. International Journal on Advances in Networks and Services, 2012, vol. 5, no. 3&4, p. 315-323. ISSN: 1942-2644.
Detail

ČOŽÍK, O. A STUDY OF SECURE COMMUNICATIONS IN A HETEROGENEOUS SENSOR SYSTEM. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014 Proceedings. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 133-138. ISBN: 978-80-214-4985-5.
Detail

ŠULC V.; MICRORISC s.r.o.: SYSTEM FOR WIRELESS MESH NETWORK COMMUNICATION. US9179498, patent. (2015)
Detail

ŠULC V.; MICRORISC s.r.o.: Method of message acknowledgement and /or data collection. EP2846584, patent. (2015)
Detail

ŠULC V.; MICRORISC s.r.o.: System for Message Acknowledgement and Data Collection in Wireless Mesh Networks. patent.
Detail