Project detail

SMARTFUEL contract G4RD-CT-2002-00769, GRD1-20001-40175

Duration: 12.03.2001 —

On the project

SMARTFUEL level measurement

Description in Czech
SMARTFUEL měření hladiny

Mark

G4RD-CT-02-769

Default language

English

People responsible

Brzobohatý Jaromír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-11-04 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2002-11-04 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
- whole funder (2001-01-01 - not assigned)
Evropská unie - 5th Framework Programme
- whole funder (2002-11-04 - not assigned)
Evropská unie - 5th Framework Programme
- whole funder (2002-11-04 - not assigned)

Results

VRBA, R.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O. Smart Pressure Transducer Resistive to Aggressive Media. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

VRBA, R.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O. Smart Pressure Transducer Resistive to Aggressive Media. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1942 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; HÁZE, J. New Integrated Measurement System for Electrochemistry Microsensors. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 220 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail