Project detail

Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření (ŽĎAS)

Duration: 01.01.2005 — 12.12.2008

On the project

Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření

Description in English
Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření

Keywords
Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření

Key words in English
Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření

Mark

FT-TA2/101

Default language

Czech

People responsible

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2006-01-29 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2006-01-29 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- whole funder (2005-01-29 - 2007-12-31)

Results

NOVOTNÝ, K.; KOPŘIVA, M.: VUT Brno FEKT, ŽĎAS; Vývoj strojírenských zařízení pro objemové tváření. VUT Brno FEKT. (funkční vzorek)
Detail

Link