Project detail

Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

On the project

Hlavním záměrem projektu je analýza aktuálníha stavu vědění v oblasti moderní mikro- a nanoelektroniky s možnostmi využití k návrhu a realizaci elektronických obvodů, zařízení a senzorů se zaměřením na oblast IoT, Smart city nebo Industry 4.0. Projekt je rozdělen na tyto oblasti bádání. První je zaměřena na využití moderních technologií a materiálů pro mikro- nanoelektroniku a senzory. Druhou je pak návrh, analýza a realizace elektronických obvodů a systémů pro aplikace v oblasti IoT, Smart city nebo Industry 4.0.

Mark

FEKT-S-20-6215

Default language

Czech

People responsible

Avramović Nikola, Ing. - fellow researcher
Búran Martin, Ing. - fellow researcher
Fujcik Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrubý Lukáš, Ing. - fellow researcher
Janůš Tomáš, Ing. - fellow researcher
Jelínek Michal, Ing. - fellow researcher
Musil Tomáš, Ing. - fellow researcher
Novák Lukáš, Ing. - fellow researcher
Řezníček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šedivý Matúš, Ing. - fellow researcher
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Urban František, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

KERNDL, M.; ŠTEFFAN, P. Usage of offset printing technology for printed electronics and smart labels. In 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2020. p. 657-659. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; HLOBILOVÁ, V.; KNÍŽKOVÁ, I.; JUŘÍKOVÁ, T. Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)-Optimization of Rearing Conditions to Obtain Desired Nutritional Values. JOURNAL OF INSECT SCIENCE, 2020, vol. 20, no. 5, p. 1-10. ISSN: 1536-2442.
Detail

SOJKA, A.; ŠEDIVÝ, M.; LAGUTA, O.; MARKO, A.; SANTANA, V.; NEUGEBAUER, P. High-frequency EPR: current state and perspectives. In Electron Paramagnetic Resonance. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2020. p. 214-252. ISBN: 978-1-83916-171-1.
Detail

JANŮŠ, T.; ŠTEFFAN, P. Smart Waste Management Based on Fog and NB-IoT. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz. 2020. p. 34-38. ISSN: 1802-4564.
Detail

M. Jelinek, B. Mikel, J. Hrabina, and O. Cip. LYSO scintillator with optical fibers to measurement γ radiation. In Proceedings Optical Sensors and Sensing Congress. 2021. p. 1-2. ISBN: 978-1-943580-78-1.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; FUJCIK, L. An Active Resistor With a Lower Sensitivity to Process Variations, and its Application in Current Reference. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 197263-197275. ISSN: 2169-3536.
Detail

ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; FIŠERA, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; HLOBILOVÁ, V.; VOJÁČKOVÁ, K. Effect of temperature and feed on the mineral content and the content of selected heavy metals in mealworm. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2020, vol. 25, no. 3, p. 1077-1088. ISSN: 1644-2296.
Detail

ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; VOJÁČKOVÁ, K.; FAMĚRA, O.; BÚRAN, M.; HLOBILOVÁ, V.; BUČKOVÁ, M.; BAROŇ, M.; SOCHOR, J. Sensor Systems for Detecting Dough Properties Fortified with Grape Pomace and Mealworm Powders. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 12, p. 1-13. ISSN: 1424-8220.
Detail

TUČEK, M.; BÚRAN, M.; VÁŇA, R.; HLADÍK, L.; VINCENC OBOŇA, J. Laser Ablation for Throughput Increase in Large Volume Semiconductor Failure Analysis Tasks. ASM International, 2020. p. 17-19.
Detail

BÚRAN, M.; ŘEZNÍČEK, M. Optimalization and Investigation of the Free Air Ball Formation of the Gold Wire Bond. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. ISBN: ISBN 978-80-214-5867.
Detail

MUSIL, T.; HÁZE, J.; ANDRUŠKA, M. VIBRATION AND IMPACT MEASUREMENT FOR COLLISION ANALYSIS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. p. 215-219. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

AVRAMOVIĆ, N. Hybrid protocol aware MAC-802.3Qbu tester. Proceedings II of the 26th student EEICT 2020 selected papers. 1st edition. Brno: VUT FEKT, 2020. p. 467-472. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

BÚRAN, M.; ŘEZNÍČEK, M. The Analysis of Wire Bonding Reliability under Critical Operating Conditions. In 43nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. IEEE, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-6773-2. ISSN: 2161-2536.
Detail

OTÁHAL, A.; SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I. Investigation of Metallographic Etchants Selectivity for Tin Solder Alloys. In 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-6773-2. ISSN: 2161-2536.
Detail

OTÁHAL, A.; SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I.; JANKOVSKÝ, J. Current Load of Thick-film Pastes for Power Applications. In 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-6773-2. ISSN: 2161-2536.
Detail

VOJÁČKOVÁ, K.; MLČEK, J.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; ORSAVOVÁ, J.; BUČKOVÁ, M.; FIC, V.; KOUŘIMSKÁ, L.; BÚRAN, M. Biologically active compounds contained in grape pomace. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020, vol. 14, no. 1, p. 854-861. ISSN: 1337-0960.
Detail

NOVÁK, L.: V-10028; Modul jednotky pro lineární proudové řízení LED světel. Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, L.; ZEMÁNEK, M.; ŠTEFFAN, P.: V-10046; Modul jednotky pro měření olověných baterií. Technická 10, N 5.25 - Ústav Mikroelektroniky. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; HÁZE, J.: Spínaný zdroj ±12V/1A; Testovací model spínaného zdroje. Místnost N 6.38, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. (funkční vzorek)
Detail

MUSIL, T.; HÁZE, J.: Spínaný zdroj ±12V/1A s vazební indukčností; Testovací model spínaného zdroje s vazební indukčností. Místnost N 6.38, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, L.: V-10042; Modul jednotky pro tenzometrické senzory. Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, L.: V-10040; Modul jednotky pro řízení termostatické komory. Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

AVRAMOVIĆ, N.: PA-HWT; IP core for ethernet protocol aware MAC-802.b1Q tester. T10/5.22. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

JANŮŠ, T.: Losování otázek 2.0; Zařízení pro losování otázek u SZZ. UMEL. (funkční vzorek)
Detail